W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Rady Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr VII/59/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świad

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
zmieniająca uchwałę nr VII/59/11,

Uchwała Nr XIV/138/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr VII/59/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Rady Miejskiej nr VII/59/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn w ten sposób, że:

1. w § 1 po słowie: „nauczania” wpisać: „,wychowania i opieki” oraz wykreślić sformułowanie: „podstawy programowej”,

2. w § 2:

1) w miejsce słów „podstawę programową” wpisać: „wymiar zajęć”; po słowie ”opłaty” wykreślić „dzienne”

2) w Pkt 1 po słowie: „ wychowania” wykreślić: „ w czasie do 4 godzin dziennie”; po słowie „godzinami” w miejsce: „w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego”, wpisać: „ o których mowa w § 1:”,

3) w Pkt.1 wykreślić ppkt 1,

4) Pkt. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia udzielonego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1”,

5) w Pkt 1 ppkt 3 w miejsce tekstu: „1,50 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową opłata ulgowa dla mieszkańców Cieszyna, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów” wpisać: 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia udzielonego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1 opłata ulgowa dla rodziców / opiekunów prawnych, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów”

6) wykreślić Pkt 3.

3. zmienić dotychczasowe oznaczenie §§ 3-5 na §§ 4-6.

4. dodać nowy § 3 o następującym brzmieniu: „Uchwałę stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012 roku

Załączniki

Powiadom znajomego