W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VII/60/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
status uchwały uchylona

Uchylona UCHWAŁĄ NR XXXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr VII/60/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku


w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku art.33 ust.2 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje


§ 1


Ustalić opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego