W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr V/28/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Uchwała Nr V/28/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Powiatu Cieszyńskiego - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1

Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w kwocie 11.150,00 (słownie: jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) złotych z przeznaczeniem na wykonanie analizy techniczno – ekonomiczno – środowiskowej dla zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 2699 S – ul. Błogockiej w Cieszynie” oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych dla budynków mieszkalnych znajdujących się w rejonie osuwiska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Powiadom znajomego