W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Stanowisko konserwatora - w wymiarze ½ etatu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko konserwatora - w wymiarze ½ etatu
Miejsce pracy Wydział Organizacyjny, Cieszyn, ul. Rynek 1 - obiekty Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Treść

Cieszyn, 17 sierpnia 2021 roku

Urząd Miejski w Cieszynie poszukuje pracownika
na stanowisko konserwatora
- w wymiarze ½ etatu

Miejsce pracy: Wydział Organizacyjny, Cieszyn, ul. Rynek 1
- obiekty Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zakres czynności będzie m.in. obejmował:

 1. wykonywanie robót remontowo-budowlanych w obiektach administracyjnych Urzędu na podstawie odrębnie ustalonego przez Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego harmonogramu prac,
 2. malowanie pomieszczeń w obiektach Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 3. wykonywanie naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,
 4. dokonywanie bieżących przeglądów stanu technicznego obiektów Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz wnioskowanie przeprowadzenia remontów, a w razie niewielkich uszkodzeń - naprawianie ich we własnym zakresie,
 5. dokonywanie zakupu materiałów potrzebnych do wykonania bieżącej pracy, ustalonych przez Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego,
 6. kierowanie służbowymi samochodami (osobowy i bus) na zasadzie zastępstwa podczas nieobecności zatrudnionego kierowcy,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego lub Kierownika Referatu Gospodarczo-Remontowego.

Zakres odpowiedzialności obejmuje materialną odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o pracę.
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem w załączeniu.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (min. wykształcenie zawodowe).
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp., przydatnych na stanowisku pracy (np. uprawnienia elektryczne eksploatacyjne, dozorowe itp.) - w razie braku uprawnień pracodawca zapewnia przeszkolenie.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Podpisane odręcznie oświadczenia:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zgodnie z wzorem w załączeniu.

Oferty można składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Oferta na stanowisko konserwatora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie", w terminie do 15 września 2021 roku.

Termin zatrudnienia - od 1.10.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Stanisław Kawecki - Sekretarz Miasta (tel. 33 47 94 302), Pan Zbigniew Huczała - Kierownik Referatu Gospodarczo-Remontowego (tel. 33 47 94 206).

 
Z poważaniem
 
 
 
Sekretarz Miasta
 
 
 
Stanisław Kawecki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane