W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Bibliotekarz

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Bibliotekarz
Miejsce pracy Książnica Cieszyńska przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres administracja@kc-cieszyn.pl lub osobiście w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie (pokój nr 06)

Treść

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

1. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. oferowane stanowisko:
  • bibliotekarz,
 2. liczba wolnych stanowisk:
  • jedno,
 3. okres zatrudnienia:
  • na czas określony od 1 sierpnia 2021 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 4. tryb pracy:
  • pełny etat

Oferujemy:

 • możliwość pracy naukowo-badawczej z unikalnymi zbiorami druków i rękopisów,
 • uczestnictwo w projektach naukowych i dokumentacyjnych, a także możliwość wdrażania autorskich projektów badawczych i popularyzacyjnych,
 • możliwość udziału w konferencjach naukowych.

2. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY:

Zakres obowiązków: katalogowanie w systemie komputerowym polsko- i obcojęzycznych zabytkowych zbiorów bibliotecznych, tworzenie bibliografii, tworzenie pełnotekstowej dokumentacji dotyczącej przeszłości i współczesności Śląska Cieszyńskiego, obsługa czytelni, prowadzenie kwerend i udzielanie informacji naukowej z zakresu historii i kultury Śląska, opracowywanie scenariuszy i aranżacja wystaw oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych, udział w popularyzacji wiedzy z zakresu kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego (publikacje popularnonaukowe i naukowe).

3. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • wykształcenie wyższe - mgr bibliotekoznawstwa (preferowany kierunek), historii, filologii lub pokrewnych kierunków,
 • dobra znajomość problematyki regionalnej, a przede wszystkim historii Śląska Cieszyńskiego,
 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego (preferowany: niemiecki),
 • biegła umiejętność posługiwania się komputerem (w tym przede wszystkim znajomość baz danych),
 • systematyczność i skrupulatność,
 • komunikatywność (umiejętność pracy z czytelnikami),
 • samodzielność i innowacyjność,
 • dyspozycyjność (dyżury w dni wolne od pracy).

Dodatkowe atuty:

 • znajomość języka czeskiego i łacińskiego,
 • dorobek naukowo-badawczy w zakresie historii Śląska i/lub kultury piśmienniczej.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. dokument poświadczający uzyskane wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie o niekaralności i nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
 6. wykaz własnych publikacji (opcjonalnie),
 7. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (formularz poniżej).

5. TRYB NABORU:

 • etap selekcji: analiza złożonych dokumentów,
 • etap selekcji: rozmowa kwalifikacyjna z elementami praktycznego sprawdzianu kwalifikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy składać pocztą elektroniczną na adres administracja@kc-cieszyn.pl lub osobiście w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie (pokój nr 06), w terminie do 20 lipca 2021 r.

Książnica Cieszyńska zastrzega sobie prawo nieskorzystania z żadnej z ofert złożonych w ramach niniejszego naboru.

Bliższych informacji na temat niniejszego naboru udziela kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Cieszyńskiej (tel. 33 851 38 44) lub kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów (tel. 33 851 38 41).


KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
do CELÓW REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest: KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Anna Fedrizzi-Szostok, fedrizzi@kc-cieszyn.pl, 33 851 38 47
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Rekrutacji.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.
 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pani/Pana dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
 6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas trwania rekrutacji.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz pobrane dobrowolnie. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości brania udziału w procesie rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane