Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Struktura organizacyjna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

1)Kierownik – KIER,

2) Zastępca Kierownika – ZKIER,

3) Radca Prawny – RP,

4) Samodzielne stanowisko ds. osobowych, BHP, ABI – SSO,

5) Dział Finansowo - Księgowy – FIN:

 • Kierownik Działu Finansowo – Księgowego, Główny księgowy - symbol FIN.1,
 • Stanowisko ds. wynagrodzeń – symbol FIN.2,
 • Stanowisko ds. księgowości syntetycznej, analitycznej, wydatków budżetowych i rozliczania dotacji - symbol FIN.3,
 • Stanowisko ds. księgowości analitycznej majątku trwałego oraz sprawozdań budżetowych i windykacji należności ze świadczeń rodzinnych – symbol FIN.4,
 • Stanowisko kasjera - symbol FIN.5,
 • Stanowisko ds. rozliczania dotacji udzielonych stowarzyszeniom- symbol FIN.6,
 • Stanowisko ds. księgowości syntetycznej, ZFŚS, dochodów budżetowych i windykacji dochodów budżetowych z pomocy społecznej – symbol FIN.7


6) Dział Pomocy Środowiskowej – POM:

Siedziba Ośrodka ul. Skrajna 5

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – symbol POM.1
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej w tym pracy z osobami bezdomnymi – symbol POM.2
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.3
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.4
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.5
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.6
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.12,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej w projekcie pozakonkursowym, obsługi punktu wolontariatu i przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby Referatu dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – symbol POM.13

 

Punkt Terenowy ul. Srebrna 4

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.7,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.8,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.9

 

Punkt Terenowy Ul. Towarowa 6

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.10,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.11

 

7) Zespół ds. domów pomocy społecznej i usług – DPS:

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie – koordynator usług ze strony Ośrodka – symbol DPS.1
 •  Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.2
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.3

 

8) Zespół ds. przemocy w rodzinie – PRZEM:

 • Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.1,
 • Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.2

 

9) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej – SWP:

 • Kierownik działu – symbol SWP.1
  1. Referat ds. świadczeń pomocy społecznej SWP.I
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, składek społecznych i zdrowotnych dla osób uprawnionych oraz merytorycznej weryfikacji rozliczeń zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - symbol SWP.I.1,
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, programy rządowe i osłonowe – symbol SWP.I.2
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia niepieniężne – symbol SWP.I.3,
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, skierowania do dps, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, naliczanie odpłatności – symbol SWP.I.4,
  2. Referat ds. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – symbol SWP.II
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego i realizacji świadczeń – symbol SWP.II.1,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego i realizacji świadczeń – symbol SWP.II.2,

 

10) Dział Świadczeń Rodzinnych – SWR:

 • Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych – symbol SWR.1,
 • Stanowisko ds. podejmowania działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych – symbol SWR.2,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawach wierzycieli alimentacyjnych – symbol SWR.3,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów – symbol SWR.4,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów – symbol SWR.5,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie uchylenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz w sprawie ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów – symbol SWR.6,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – symbol SWR.7,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – symbol SWR.8.

 

11) Dział Pracy Specjalistycznej – SPEC:

 • Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej - symbol SPEC.1,
 • stanowisko ds. obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. realizacji Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego – symbol SPEC.2,
 • stanowisko ds. koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – symbol SPEC.3,
 • stanowisko ds. projektów – SPEC.4

 

12) Dział Organizacyjny – ORG:

 • Kierownik działu, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych – symbol ORG.1,
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno archiwalnej – symbol ORG.2,
 • Stanowisko ds. koordynacji obsługi biura podawczego – symbol ORG.3,
 • Stanowisko pomocy administracyjnej – symbol ORG.4

 

13) Zespół ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej –RODZ:

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.1 ,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.2,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.3.
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo wychowawcze w projekcie pozakonkursowym– symbol RODZ.4,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze w projekcie pozakonkursowym – symbol RODZ.5,

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij