W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Struktura organizacyjna

XML

1)      Kierownik – KIER,

2)      Zastępca Kierownika – ZKIER,

3)      Radca Prawny – RP,

4)      Dział Finansowo - Księgowy – FIN:

·         Kierownik Działu Finansowo – Księgowego, Główny księgowy - symbol FIN.1,

·         Stanowisko ds. kadr i wynagrodzeń – symbol FIN.2,

·         Stanowisko ds. księgowości syntetycznej, analitycznej, wydatków budżetowych - symbol FIN.3,

·         Stanowisko ds. księgowości analitycznej majątku trwałego oraz sprawozdań budżetowych i windykacji należności ze świadczeń rodzinnych – symbol FIN.4,

·         Stanowisko ds. księgowości syntetycznej ZFŚS, dochodów budżetowych i windykacji dochodów budżetowych z pomocy społecznej, rozliczania dotacji - symbol FIN.5,

·         Stanowisko ds. księgowości budżetowej, kasjer- symbol FIN.6


6) Dział Pomocy Środowiskowej – POM:

Siedziba Ośrodka ul. Skrajna 5

·         Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – symbol POM.1

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.2

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.3

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.4

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.5

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.6

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.7 (uchylony),

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.8


Punkt Terenowy ul. Towarowa 6

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.10,

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.11.

7) Zespół ds. domów pomocy społecznej i usług – DPS:

·         Koordynator Zespołu ds. domów pomocy społecznej i usług, stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zadań Zespołu – starszy specjalista pracy socjalnej – symbol DPS.1

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – symbol DPS.2

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.3

·         Stanowisko do prowadzenia postepowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.4

·         Stanowisko do prowadzenia postepowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – DPS.5.

·         Pomoc administracyjna – symbol DPS.6.

8) Zespół ds. przemocy w rodzinie – PRZEM:

·         Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.1,

·         Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.2.

9) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej – SWP:

·         Kierownik działu – symbol SWP.1

·         Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, składek społecznych i zdrowotnych dla osób uprawnionych - symbol SWP.2,

·         Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – symbol SWP.3,

·         Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne, skierowania do dps – symbol SWP.4.

10) Dział Świadczeń Rodzinnych – SWR:

·         Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych – symbol SWR.1,

·         Stanowisko ds. podejmowania działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ds. prowadzenia postępowania w sprawach wierzycieli alimentacyjnych – symbol SWR.2,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawach wierzycieli alimentacyjnych oraz ds. podejmowania działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych – symbol SWR.3,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia – symbol SWR.4,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia oraz w sprawie ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów – symbol SWR.5,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia oraz w sprawie ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów, do spraw sporządzania zaświadczeń o wysokości dochodu do programu „Czyste powietrze” – symbol SWR.6,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, porządkowania akt spraw ostatecznie zakończonych, przekazywania uporządkowanej dokumentacji do Zakładowej Składnicy Akt, przygotowania dokumentacji do brakowania oraz brakowanie – symbol SWR.7,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz  dodatku osłonowego i realizacji świadczeń –  symbol SWR.8,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz dodatku osłonowego i realizacji świadczeń oraz stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  – symbol SWR.9,

·         Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego i realizacji świadczeń – symbol SWR.10.

11) Dział Pracy Specjalistycznej – SPEC:

·         Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej - symbol SPEC.1,

·         Stanowisko ds. współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – symbol SPEC.2(uchylony),

·         Stanowisko ds. koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Cieszyna – symbol SPEC.3,

12) Dział Organizacyjny – ORG:

·         Kierownik działu, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych – symbol ORG.1,

·         Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno archiwalnej – symbol ORG.2,

·         Stanowisko ds. koordynacji obsługi biura podawczego – symbol ORG.3,

·         Stanowisko ds. obsługi biura podawczego – symbol ORG.4

13) Zespół ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej – RODZ:

·         Koordynator Zespołu ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze – symbol RODZ.1,

·         Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.2,

·         Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.3.

·         Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo - wychowawcze – symbol RODZ.4,

·         Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze – symbol      RODZ.5,
Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze – symbol RODZ.6,

·         Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze – symbol RODZ.7.

 

Brak artykułów