W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Struktura organizacyjna

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

1)Kierownik – KIER,

2) Zastępca Kierownika – ZKIER,

3) Radca Prawny – RP,

4) Dział Finansowo - Księgowy – FIN:

 • Kierownik Działu Finansowo – Księgowego, Główny księgowy - symbol FIN.1,
 • Stanowisko ds. kadr i wynagrodzeń – symbol FIN.2,
 • Stanowisko ds. księgowości syntetycznej, analitycznej, wydatków budżetowych - symbol FIN.3,
 • Stanowisko ds. księgowości analitycznej majątku trwałego oraz sprawozdań budżetowych i windykacji należności ze świadczeń rodzinnych – symbol FIN.4,
 • Stanowisko ds. księgowości syntetycznej ZFŚS, dochodów budżetowych i windykacji dochodów budżetowych z pomocy społecznej, rozliczania dotacji - symbol FIN.5,
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej, kasjer- symbol FIN.6


6) Dział Pomocy Środowiskowej – POM:

Siedziba Ośrodka ul. Skrajna 5

 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – symbol POM.1
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.2
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.3
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.4
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.5
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej, obsługi punktu wolontariatu – symbol POM.6
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.7,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.8


Punkt Terenowy ul. Towarowa 6

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.10,
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej – symbol POM.11.

7) Zespół ds. domów pomocy społecznej i usług – DPS:

 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie – Koordynator Zespołu ds. domów pomocy społecznej i usług – symbol DPS.1
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.2
  • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.3
  • stanowisko do prowadzenia postepowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie skierowania i naliczania odpłatności w domu pomocy społecznej – symbol DPS.4
  • stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie – DPS.5.
  • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – symbol DPS.6.

8) Zespół ds. przemocy w rodzinie – PRZEM:

 • Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.1,
 • Stanowisko do spraw prowadzenia postępowań w obszarze przeciwdziałania przemocy – symbol PRZEM.2

9) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej – SWP:

 • Kierownik działu – symbol SWP.1
  1. Referat ds. świadczeń pomocy społecznej SWP.I
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężna i niepieniężne, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, składek społecznych i zdrowotnych dla osób uprawnionych - symbol SWP.I.1,
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężna i niepieniężne, programy rządowe i osłonowe – symbol SWP.I.2
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – symbol SWP.I.3,
   • Stanowisko ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne, skierowania do DPS – symbol SWP.I.4,
    2.
    Referat ds. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – symbol SWP.II
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego i realizacji świadczeń – symbol SWP.II.1,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych ws. dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego i realizacji świadczeń – symbol SWP.II.2,

10) Dział Świadczeń Rodzinnych – SWR:

 • Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych – symbol SWR.1,
 • Stanowisko ds. podejmowania działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ds. prowadzenia postępowania ws. wierzycieli alimentacyjnych – symbol SWR.2,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawach wierzycieli alimentacyjnych oraz ds. podejmowania działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych– symbol SWR.3,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia – symbol SWR.4,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia oraz w sprawie ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów – symbol SWR.5,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia oraz w sprawie ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów – symbol SWR.6,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz ws. ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych– symbol SWR.7,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz ws. ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych– symbol SWR.8,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania ws. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - symbol SWR.9,
 • Stanowisko ds. prowadzenia postępowania ws. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz ws. ustalenia i nakazania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - symbol SWR.10,
 • Pomoc administracyjna - symbol SWR.11.

 

11) Dział Pracy Specjalistycznej – SPEC:

 • Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej - symbol SPEC.1,
 • stanowisko ds. współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – symbol SPEC.2,
 • stanowisko ds. koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Cieszyna – symbol SPEC.3,

 

12) Dział Organizacyjny – ORG:

 • Kierownik działu, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych – symbol ORG.1,
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno archiwalnej – symbol ORG.2,
 • Stanowisko ds. koordynacji obsługi biura podawczego – symbol ORG.3,
 • Stanowisko ds. obsługi biura podawczego – symbol ORG.4

 

13) Zespół ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej –RODZ:

 • Koordynator Zespołu ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo - wychowawcze – symbol RODZ.1 ,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.2,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.3
 • Stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo wychowawcze – symbol RODZ.4,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.5,
 • Stanowisko do pracy z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo – wychowawcze – symbol RODZ.6.

Brak artykułów