W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Nazwa:

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Opis ogólny:

Zaświadczenie dot. danej osoby zawierające informacje zgromadzone w obsługiwanym przez gminę Rejestrze Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm).
  3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek od osoby posiadającej interes prawny do urzędowego potwierdzenia określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu wniosku. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postępowania.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, parter, pokój nr 1.

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Opłaty:

  1. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku).
  2. Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy o nr: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970.
  3. Powyższą opłatę można również wnieść w kasie wydziału, znajdującej się w tej samej lokalizacji, co wydział.
  4. Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w danej sprawie (nie dotyczy wstępnych
    i zstępnych, którzy zwolnieni są z obowiązku uiszczenia opłaty); opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
  5. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest do dołączenia dowodu zapłaty lub uwierzytelnionej kopii zapłaty nie później niż w ciągu trzech dni od powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od chwili złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Załączniki: -

Uwagi: -

Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

podinspektor Magdalena Stańco, tel.: 33 479 43 74.

 

Powiadom znajomego