W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych

1. KARTA SPRAWY

UZYSKANIE POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY W TRYBIE ART. 28 UST. 4 PKT 1 ORAZ ART. 38 PKT 1 USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

2. Miejsce załatwienia sprawy

Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego biura Cieszyn ul. Srebrna 2

3. Opis sprawy

Potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy w trybie art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

4. Kto może załatwić sprawę?

Wydzierżawiający lub pełnomocnik

5. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Miasta Cieszyna zawarcia umowy dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  2. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.
  3. Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku.

6. Miejsce składania dokumentów

  1. Osobiste złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Kancelarii ogólnej - Cieszyn ul. Rynek 1
  2. Listem na adres: Urząd Miejski w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Rynek 1

7. Opłaty

Nie podlega opłacie

8. Dodatkowe informacje

Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.


Potwierdzenie umowy dzierżawy

INFORMACJA

w sprawie potwierdzania przez Burmistrza Miasta Cieszyna
umów dzierżaw zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz.174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 oraz art. 38 pkt. 1 tej ustawy Burmistrz Miasta Cieszyna właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie miasta Cieszyna, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy, w referacie podatkowym tut. Urzędu pok. 11 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr telefonu 33 479 42 87. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów burmistrzowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane