Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).


Termin załatwienia

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy na własność lub w użytkowanie wieczyste winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, którym są zainteresowane.

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.

Uwagi
Sprawy z zakresu zbywania lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. O formie przetargu decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna. Burmistrz Miasta sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1 - Ratusz, I piętro. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wiadomościach Ratuszowych i wywieszenie na zewnętrznej tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w określonym terminie, przy czym wysokość wadium nie może być niższa niż 5 % ceny wywoławczej i wyższa niż 20 % tej ceny. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1 /tablica ogłoszeń - I piętro/ oraz zamieszcza się dodatkowo w prasie lokalnej - " Głosie Ziemi Cieszyńskiej" i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (www.um.cieszyn.pl) co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.

Szczegółowych informacji udziela
Inspektor Danuta Sikora, pok. nr 6 (parter), tel. 33 47-94-234.

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
Inspektor Danuta Sikora.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij