W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

1. Nazwa procedury:Logo Miasta Cieszyn

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami określa uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r.

2. Opis ogólny:

Burmistrz Miasta Cieszyna na wniosek uprawnionych podmiotów, wskazanych w uchwale, przyznaje indywidualne stypendia osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

3. Podstawa prawna

 1. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1515).
 2. Art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r.

4. Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

 • 1) dane podmiotu składającego wniosek lub udzielającego rekomendacji,
 • 2) dane osobowe kandydata wraz z numerem telefonu,
 • 3) opis indywidualnych szczególnych osiągnięć artystycznych, działań związanych,
 • 4) z upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami wraz z informacjami na temat dotychczasowej pracy artystycznej, popularyzatorskiej lub konserwatorskiej,
 • 5) program prac i zamierzeń na okres pobierania stypendium w jednej z dziedzin wymienionych w § 1 ust. 3, w ramach której kandydat zamierza rozwijać swoją działalność,
 • 6) uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przedsięwzięcia realizowanego przez osobę, której ma być przyznane stypendium w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami oraz. upowszechniania kultury,
 • 7) oświadczenie o danych osobowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Burmistrz podejmuje zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów najpóźniej do 28 lutego.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów

 • w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

7. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

8. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

9. Załączniki

 • 1) dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata, w tym w szczególności portfolio lub dokumentację twórczości – katalogi z wystaw, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych utworów i artykułów, dokumentacja dokonań na nośniku elektronicznym z koncertami, występami, slajdy, artykuły prasowe, szczególnie z ostatniego roku w dziedzinie, z zakresu której składany jest wniosek,
 • 2) program stypendium, który określi harmonogram działań i zamierzeń stypendysty,
 • 3) w przypadku zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, która została wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosku.

Załączniki

Powiadom znajomego