W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy artystyczno - rozrywkowej na terenie Miasta Cieszyn poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

1. Nazwa procedury:Logo Miasta Cieszyn

Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy artystyczno - rozrywkowej na terenie Miasta Cieszyn poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

2. Opis ogólny:

Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizatorzy jednorazowych lub cyklicznych imprez artystyczno – rozrywkowych organizowanych poza swoją stałą siedzibą lub w sposób objazdowy.

Obowiązkiem zawiadamiania objęte są imprezy gromadzące publiczność w celu prezentacji określonego przedsięwzięcia artystycznego lub rozrywkowego organizowane w teatrach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach czy terenach - jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Zawiadamianie nie dotyczy imprez organizowanych w trybie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, których organizację zgłasza się poprzez Wydział Spraw Obywatelskich.

3. Podstawa prawna

4. Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze organizacji imprezy artystyczno-rozrywkowej, składane nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury.

Oświadczenie organizatora o tym że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywa się impreza oraz urządzenia techniczne używane przy organizowaniu tej imprezy odpowiadają stosownym przepisom prawa.

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy

  • 1) Nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą.
  • 2) Do 14 dni od przyjęcia zawiadomienia. W przypadku rozpatrzenia w tym terminie zawiadomienia bez zastrzeżeń - nie udziela się odpowiedzi.
  • 3) Decyzja zakazująca odbycia imprezy - doręczana organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów

  • w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
  • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

8. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

9. Załączniki

W przypadku zaistnienia wątpliwości Gmina może zażądać Zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu stosownych wymagań prawnych i wystąpić o uzupełnienie wniosku o poniższe zaświadczenia:

  • 1) Uzgodnienie z zarządcą drogi. Jeśli organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania z dróg, organizator imprezy uzgadnia zasady ich wykorzystania z jej zarządcą;
  • 2) Uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, jeśli w ramach imprezy jest zorganizowany pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych.

Załączniki

Powiadom znajomego