W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych; Procedura wydania odpisu z rejestru instytucji kultury

1. Nazwa procedury:

 1. LogoInformacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych.
 2. Procedura wydania odpisu z rejestru instytucji kultury.

2. Opis ogólny:

INFORMACJA O REJESTRZE

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) z dniem 21.05.2012 r. organizator instytucji kultury - Gmina Cieszyn- został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr prowadzony jest w Wydziale Kultury przez upoważnionych pracowników - Rynek 1 pok. nr 105 i 106, tel. 33 479 43 40, 33 479 43 32 - dla następujących instytucji kultury:

 1. Biblioteka Miejska w Cieszynie;
 2. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”;
 3. Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie;
 4. Książnica Cieszyńska;
 5. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej;
 6. Zamek Cieszyn.

Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, można robić z niego wydruki, jest zabezpieczony przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione. Wykaz wszystkich danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa składająca się z czterech działów: dział I -oznaczenie instytucji kultury, dział II - organizacja instytucji kultury, dział Mi - mienie instytucji kultury, dział IV - połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.

Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury.

Rejestr zamieszczony jest na stronie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce Rejestr instytucji kultury. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

 1. Otwarty dostęp przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl.
 2. Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru zgodnie z § 11 rozporządzenia.

Udostępnianie danych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl odbywa się bezpłatnie. Wydanie odpisu jest odpłatne Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635).

Księgi rejestrowe w formie elektronicznej i akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego (np. uchwały o utworzeniu jednostki, nadaniu statutu itd.) są udostępniane w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez upoważnionych pracowników - Rynek 1 pok. nr 105 i 106, tel. 33 479 43 40, 33 479 43 32.

Każdy obywatel ma prawo przeglądać księgi i akta rejestrowe od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

3. Podstawa prawna:

PROCEDURA WYDANIA ODPISU Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

4. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu;
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydawanie odpisu skróconego lub pełnego odbywa się na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych.
 2. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bip.um.cieszyn.pl z zakładki Rejestr instytucji kultury, bądź z zakładki Jak załatwić sprawę (zakładka Kultura i turystyka) lub otrzymać go na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w ratuszu.
 3. Wydanie odpisu jest odpłatne Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.). Aktualnie opłata wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Przed dokonaniem wpłaty należy ustalić w Wydziale Kultury ilość stron danego odpisu w celu wniesienia opłaty w stosownej wysokości.
 4. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przelewem na rachunek bankowy nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 w tytule przelewu należy wpisać: Odpis z rejestru instytucji kultury – opłata skarbowa.
 5. Potwierdzenie wpłaty lub przelewu należy dołączyć do wniosku.
 6. Odpisy są opatrywane datą, okrągłą pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
 7. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty lub przelewu składa się w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w ratuszu (parter).

7. Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się.

8. Opłaty:

Wydanie odpisu jest odpłatne Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635). Aktualnie opłata wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Przed dokonaniem wpłaty należy ustalić w Wydziale Kultury ilość stron danego odpisu w celu wniesienia opłaty w stosownej wysokości.

9. Uwagi

10. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Łukasz Kazimierowicz - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta, tel. 33 479 43 32

Załączniki

Powiadom znajomego