W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji

1. Nazwa procedury: Logo

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

2. Opis ogólny:

Informacja o możliwości ubiegania się o pożyczkę dla organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

3. Podstawa prawna:

 1. Art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506);
 2. Zarządzenie Nr 0050.354.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

4. Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami (zaświadczenia i oświadczenia) wg zapisów Regulaminu;

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Burmistrz podejmuje decyzje o udzieleniu pożyczki i jej wysokości oraz powiadamia o tym wnioskodawców zawierając stosowna umowę.
Wyplata pożyczki następuje do 14 dni od daty podpisania umowy, przelewem na konto wskazane w umowie.

Pożyczka może zostać udzielona na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego w jakim była udzielona.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

W formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, W formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

7. Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

8. Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

9. Załączniki:

 1. Do wniosku należy załączyć:
  1. dokumenty poświadczające przyznanie środków na realizację projektu lub potwierdzenie instytucji pośredniczącej o zgodzie na wdrożenie projektu;
  2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne przez Wnioskodawcę;
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków przez Wnioskodawcę.
 1. Wniosek do Burmistrza Miasta Cieszyna powinien zawierać ponadto:
  1. oświadczenie Wnioskodawcy o przeznaczeniu pożyczki na pokrycie kosztów powstałych w związku z realizacją projektu;
  2. oświadczenie Wnioskodawcy o niezajęciu wierzytelności przez komornika lub inny organ w postępowaniu egzekucyjnym;
  3. oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada zaległości wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat;
  4. oświadczenie Wnioskodawcy o całkowitej otrzymanej, w okresie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego, pomocy publicznej de minimis w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Uwagi:

W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa przed podpisaniem umowy pożyczki następujące dokumentu podpisane przez uprawnione osoby oraz poręczone przez dwie osoby fizyczne:

 • weksel in blanco wystawiony na Gminę Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • deklarację wekslową stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Regulamin wprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 0050.354.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22. maja 2019 r. Traci moc Zarządzenie nr 0050.520.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10. października 2016

11.Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Łukasz Kazimierowicz - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta, tel. 33 479 43 32


Załączniki

Powiadom znajomego