W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2022 roku do dnia 19 września 2022 roku

OR-I.0057.8.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 16 sierpnia 2022 roku
do dnia 19 września 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Ustanowiono na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu, biegnącą po następujących nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn:
  1. położonej w Cieszynie przy ul. Barteczka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 11/5 i 11/6 obr. 17,
  2. położonej w Cieszynie przy ul. Barteczka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2 obr. 17,
  3. położonej w Cieszynie w rejonie ul. Skrzypka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/31 obr. 13,
  4. położonej w Cieszynie w rejonie ul. Zamarskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/19 obr. 13,
  5. położonej w Cieszynie przy ul. Zamkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/12 obr. 28,
  6. położonej w Cieszynie przy ul. Zamkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/13 obr. 28,
  7. położonej w Cieszynie w rejonie ul. Skrajnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/4 obr. 21,
  8. (Zarządzenie Nr 0050.431.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku).
 2. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
  1. w drodze ustnego przetargu ograniczonego, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Hallera oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha (Zarządzenie Nr 0050.454.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  2. w drodze ustnego przetargu ograniczonego, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ulicy Stawowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 obr. 35 o pow. 0,0054 ha (Zarządzenie Nr 0050.460.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  3. w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Barteczka oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o łącznej pow. 0,6300 ha (Zarządzenie Nr 0050.466.2022 z dnia 12 września 2022 roku).
 3. Udostępniono Panu Józefowi Kajzar, prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą GRAN-KAJ Józef Kajzar, z siedzibą przy ul. Katowickiej 103, 43-523 Pruchna, NIP 5482380764, REGON 360969506, miejsce na działce nr 71/2 obr. 20 celem umieszczenia jednostronnego urządzenia reklamowego o pow. 0,33 m2 ustalając roczną opłatę w wysokości 250,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 307,50 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.455.2022 z dnia 7 września 2022 roku).
 4. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3227/169501 części (Zarządzenie Nr 0050.456.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 24 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6228/159600 części (Zarządzenie Nr 0050.457.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4320/95316 części (Zarządzenie Nr 0050.458.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Górnej 17 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4561/112245 części (Zarządzenie Nr 0050.474.2022 z dnia 14 września 2022 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części (Zarządzenie Nr 0050.475.2022 z dnia 14 września 2022 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Strzelców Podhalańskich 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5860/97841 części (Zarządzenie Nr 0050.476.2022 z dnia 14 września 2022 roku),
  7. lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Strzelców Podhalańskich 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5857/97841 części (Zarządzenie Nr 0050.477.2022 z dnia 14 września 2022 roku).
 5. Ogłoszono III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy Al. Łyska 22 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 obr. 60 o pow. 0,2654 ha. Przyjęto jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 170000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.459.2022 z dnia 7 września 2022 roku).
 6. Sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 7 położony na III piętrze budynku przy ul. Olszaka 1 w Cieszynie, składający się z przedpokoju kuchni, pięciu pokoi, łazienki ustępu i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 155,96 m2 i piwnicy o pow. 9,11 m2 wraz z udziałem do działki nr 107/2 obr. 42 o pow. 658 m2 w 16507/176894 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.473.2022 z dnia 14 września 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową:
  1. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pn. Lokalne inicjatywy zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Katowicka, Łanowa - II edycja (Zarządzenie Nr 0050.426.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku),
  2. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu planu zrównoważonej transformacji energetycznej -"Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Cieszyna"(SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) (Zarządzenie Nr 0050.445.2022 z dnia 5 września 2022 roku),
  3. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych Miasta Cieszyna i zbadanie potrzeb w tym obszarze - wykonanie inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych oraz ankiety potrzeb mieszkaniowych (Zarządzenie Nr 0050.446.2022 z dnia 5 września 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 i Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.434.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku).
 2. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną:
  1. utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 3500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe obchodów jubileuszowych 100-lecia Związku OSP RP i 30-lecia PSP na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz zmniejszono o kwotę 60000,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowanie przedszkoli z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (15000,00 zł) i usunięcie skutków zalania budynku Przedszkola Nr 17 (45000,00 zł)
   Dochody po zmianach wynoszą 215.367.570,14 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 258.760.786,92 zł
   Deficyt 43.393.216,78 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.437.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku),
  2. utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 15.500,00 zł z uwagi na konieczność zmiany warunków umowy na usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców DSS
   Dochody po zmianach wynoszą 215.651.062,68 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 259.044.279,46 zł
   Deficyt 43.393.216,78 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.462.2022 z dnia 9 września 2022 roku).
 3. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku dla jednostki Straż Miejska, Dom Spokojnej Starości i Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne "Jacek i Agatka" (Zarządzenie Nr 0050.438.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego i zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.439.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku).
 5. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2022 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.441.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego i zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.463.2022 z dnia 9 września 2022 roku).

VI. W zakresie ochrony środowiska:

Wyrażono zgodę na usunięcie:

 1. drzew (2 leszczyny tureckie, klon pospolity "Globosum"), rosnących na terenie nieruchomości, które stanowią: działka nr 72/2 obr. 30 przy ul. Chopina oraz działka nr 1/1 obr. 19 przy ul. Kajzara, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.424.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku),
 2. drzew (lipa drobnolistna, świerk pospolity) rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 10/8 obr. 53 przy ul. Górnej 30, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej 30, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.425.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku),
 3. drzew (2 jesiony wyniosłe), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią: działka nr 213/3 obr. 69 oraz działka nr 46 obr. 23 przy ul. Hażlaskiej, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.430.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku),
 4. drzewa (katalpa zwyczajna), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 64/5 obr. 22 przy ul. Bucewicza 16 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. (Zarządzenie Nr 0050.442.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku),
 5. drzewa (głóg jednoszyjkowy), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 10 obr. 43 przy ul. Przykopa 16 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. (Zarządzenie Nr 0050.443.2022 roku z dnia 31 sierpnia 2022 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą:
  1. "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych "Umiem Pływać" zawartego w ofercie złożonej w dniu 19.08.2022 r. przez Klub Sportowy MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.428.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku),
  2. "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych "Umiem Pływać" zawartego w ofercie złożonej w dniu 19.08.2022 r. przez Klub Sportowy MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.435.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku),
  3. Edukacyjno-integracyjny wyjazd do Pucka w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Cieszyna i Pucka pod hasłem "Od brzegu do brzegu", opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku w dniu 24 sierpnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.436.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku),
  4. "Prowadzenie Magazynu Darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie" zawartego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" w dniu 1 września 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.464.2022 z dnia 9 września 2022 roku).
 2. Uchylono zarządzenie Nr 0050.428.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych "Umiem Pływać" zawartego w ofercie złożonej w dniu 19.08.2022 r. przez Klub Sportowy MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.432.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku).
 3. Przyznano dotację w wysokości:
  1. 6 672,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych "Umiem Pływać" opisanego w ofercie złożonej w dniu 19 sierpnia 2022 r. przez Klub Sportowy MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.447.2022 z dnia 5 września 2022 roku),
  2. 10000,00 zł dla Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacyjno-integracyjny wyjazd do Pucka w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Cieszyna i Pucka pod hasłem "Od brzegu do brzegu", opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 24 sierpnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.453.2022 z dnia 7 września 2022 roku).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w ramach projektu gminy Cieszyn "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy", realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.450.2022 z dnia 5 września 2022 roku).
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 21 września 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.451.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  2. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 29 września 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.467.2022 z dnia 12 września 2022 roku),
  3. zmiany uchwały Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 27 września 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.469.2022 z dnia 12 września 2022 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie numer 0050.451.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie, w ten sposób, że przedłużono termin konsultacji do 27 września 2922 roku (Zarządzenie Nr 0050.471.2022 z dnia 14 września 2022 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na:
  1. XLIII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 25 sierpnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.433.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku),
  2. XLIV sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 29 sierpnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.440.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu sierpniu 2022 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Plac Poniatowskiego do kategorii dróg gminnych,
  2. uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Pawła Stalmacha do kategorii dróg gminnych,
  3. uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Błogockiej do kategorii dróg gminnych,
  4. uchwała w sprawie pozbawienia drogi bez numeru ul. Makowa w Cieszynie (działka nr 112 obręb 63 i działka nr 135 obr. 64) kategorii drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Majową do skrzyżowania z ul. Dziką celem wyłączenia jej z użytkowania,
  5. uchwała w sprawie przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania pn.: "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej DW 938 ulica Katowicka w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn".
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu wrześniu 2022 roku projekty uchwał i materiały:
  1. informacja na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn,
  2. uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  3. uchwała w sprawie przyznania Lauru "Srebrnej Cieszynianki 2022",
  4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. nr 95/7 obr. 45 przy ul. Żwirki i Wigury),
  5. uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych",
  6. uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
  7. uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/514/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  8. uchwała w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

VII. W zakresie sportu:

Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) Marii Juroszek (Mistrzostwa Świata IFA w armwrestlingu 26.09. - 2.10.2022 r.) i Maji Wysockiej (Mistrzostwa Świata Sportu Mażoretkowego 25 - 26.08.2022 r.) (Zarządzenie Nr 0050.427.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku).

VIII. W zakresie oświaty:

 1. Wprowadzono wzór deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz wzór aneksu do deklaracji przedszkolnej (Zarządzenie Nr 0050.429.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku).
 2. Utworzono Pozaszkolny Punkt Katechetyczny nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjny mi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Organizację Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego powierzono Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.483.2022 z dnia 19 września 2022 roku).

IX. W pozostałych sprawach:

 1. W celu realizacji projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Miasto Cieszyn" powierzono w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, koordynację projektu i wykonywanie części zadań planowanych w projekcie, w tym organizację usług tłumacza języka ukraińskiego i koordynację zadania związanego z placówką wsparcia dziennego; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Cieszynie udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i wykonywanie części zadań planowanych w projekcie, w tym przeprowadzenie remontu i wyposażenie pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby placówki wsparcia dziennego i Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Cieszynie udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i wykonywanie części zadań przewidzianych w projekcie, w tym organizację kursu języka polskiego oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i rodzin (Zarządzenie Nr 0050.444.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.448.2022 z dnia 5 września 2022 roku).
 3. Powołano Komisję do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (Zarządzenie Nr 0050.449.2022 z dnia 5 września 2022 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 08.09.2022r. a termin zakończenia na dzień 21.09.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.452.2022 z dnia 7 września 2022 roku),
  2. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023 Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 września 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.468.2022 z dnia 12 września 2022 roku),
  3. zmiany uchwały Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 września 2022 r., a termin zakończenia na dzień 27 września 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.470.2022 z dnia 12 września 2022 roku).
 5. Zobowiązano COK "Dom Narodowy" do opracowywania i składania raportów z zapewnienia trwałości projektu "Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego" (Zarządzenie nr 0050.461.2022 z dnia 7 września 2022 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.465.2022 z dnia 12 września 2022 roku).
 7. Zmieniono zarządzenie numer 0050.452.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie w ten sposób, że przedłużono termin konsultacji do 27 września 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.472.2022 z dnia 14 września 2022 roku).
 8. Ogłoszono Konkurs na "Miejsce Przyjazne Seniorom" w 2022 r. dla cieszyńskich instytucji i organizacji. Zasady postępowania konkursowego oraz warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" przyjęty Uchwałą Nr 8/III/22 Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 17 sierpnia 2022 roku (Zarządzenie nr 0050.478.2022 z dnia 14 września 2022 roku).
 9. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokonywania przez Gminę Cieszyn i jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn płatności za nabyte towary i usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (Zarządzenie Nr 0050.484.2022 z dnia 19 września 2022 roku.

Cieszyn, dnia 21 września 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego