W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.484.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokonywania przez Gminę Cieszyn i jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn płatności za nabyte towary i usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.2020,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.484.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 19 września 2022 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokonywania przez Gminę Cieszyn i jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn płatności za nabyte towary i usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.), art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 15zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 2095 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokonywania przez Gminę Cieszyn i jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn płatności za nabyte towary i usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w ten sposób, że § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"W przypadku, gdy w celu uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie niewykonania w terminie zobowiązania jednostki, zajdzie konieczność dokonania płatności na rachunek bankowy inny niż wykazany na "białej liście", należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.".

§ 2

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, zgodnie z art. 15zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna, Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Cieszyn, Komendantowi Straży Miejskiej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego