W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 kwietnia 2022 roku do dnia 13 maja 2022 roku

OR-I.0057.5.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 18 kwietnia 2022 roku
do dnia 13 maja 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Ustanowiono na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy Al. Łyska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 15 i 16 obr. 55 objęta KW nr BB1C/00047753/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 290,50 m, pow. 290,50 m2) (Zarządzenie Nr 0050.211.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku)
 2. Nabyto do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej:
  1. udział 15/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 15/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.213.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  2. udział 15/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 15/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.214.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  3. udział 15/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 15/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.215.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  4. udział 6/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 6/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.216.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  5. udział 6/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 6/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.217.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  6. udział 18/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 18/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.218.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  7. udział 1/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32, o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 1/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.219.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku).
  8. działkę nr 7/4 obr. 73 o powierzchni 0,0022 ha, położoną w Cieszynie, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej drogi ogólnodostępnej gminnej ul. Kępnej (Zarządzenie Nr 0050.225.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 3. Postanowiono obciążyć Polski Czerwony Krzyż, z siedzibą w Warszawie (00-561) przy ul. Mokotowskiej 14, w imieniu którego działa Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach (40-057) przy ul. PCK 8, opłatą (odszkodowaniem) z tytułu bezumownego zajmowania fragmentów działek, stanowiących własność Gminy Cieszyn, tj. działki nr 29/4 obr. 47, położonej przy ul. Popiołka i działki nr 65 obr. 20 położonej przy ul. Wierzbowej z przeznaczeniem na lokalizację 3 sztuk kontenerów PCK na odzież używaną za okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do 31 marca 2022 r. w wysokości 1 269,30 zł netto + 23% VAT = 1 561,24 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.226.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.51.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Nr 0050.229.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 5. Ustanowiono na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie w rejonie ul. Chłodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/13, znajdująca się w obr. 70 objęta KW nr BB1C/00071404/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.230.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 6. Uchylono zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 457/II/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne oraz tereny administrowane przez Miejski Zarząd Dróg (Zarządzenie Nr 0050.243.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).
 7. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia u drodze bezprzetargowej, obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 9, położony w budynku przy ul. Frysztackiej 5 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4966/44135 części (Zarządzenie Nr 0050.246.2022 z dnia 11 maja 2022 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6246/50323 części (Zarządzenie Nr 0050.248.2022 z dnia 11 maja 2022 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Trzanowskiego 1 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/6 części (Zarządzenie Nr 0050.249.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).
 8. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomości gruntowe położone w Cieszynie przy ul. Poprzecznej, stanowiące zabudowane działki o nr: 32/34 obr. 27 o pow. 0,2408 ha, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00054503/7 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie oraz 32/24 obr. 27 o pow. 0,1502 ha, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00099522/3 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.247.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług lub wykonywanie dostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - usuwanie skutków klęsk żywiołowych" (Zarządzenie Nr 0050.241.2022 z dnia 2 maja 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku dla jednostek: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego (Zarządzenie Nr 0050.224.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 2. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 instytucji kultury p.n. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej (Zarządzenie Nr 0050.227.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 3. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Przedstawiono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2021 rok (Zarządzenie Nr 0050.228.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planie finansowym (Zarządzenie Nr 0050.238.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku). Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.238.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku).
 5. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 207.287.115,25 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 250.099.032,63 zł. Deficyt 42.811.917,38 zł (Zarządzenie Nr 0050.239.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku).
 6. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.240.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku).
 7. Wprowadzono instrukcję określającą zasady ewidencji księgowej projektu "CIESZYN - MIASTO SAMOWYSTARCZALNE" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Zarządzenie Nr 0050.251.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na:
  1. ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2022 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.212.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku),
  2. uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu retencji wód, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2022 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.231.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych "Umiem Pływać" zawartego w ofercie złożonej w dniu 12.04.2022 r. przez Klub Sportowy MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.210.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku).
 2. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2022 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego (Zarządzenie nr 0050.222.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku).
 3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.242.2022 z dnia 9 maja 2022 roku).
 4. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 55.694,- złotych (Zarządzenie 0050.244.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).
 5. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zdrowo i bezpiecznie" opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu w dniu 4 maja 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.245.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 28 kwietnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.237.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu kwietniu 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
  2. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/401/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
  3. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/402/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie,
  2. uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie,
  3. uchwałę w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie grobów murowanych oraz nisz w kolumbarium obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Z uwagi na wprowadzenie w dniu 24 lutego 2022 r. stanu wojennego na terytorium Ukrainy ustalono dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r., ulgę w wysokości 100% we wszystkich strefach komunikacyjnych podczas przejazdów środkami cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanej na obszarze gminy Cieszyn oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gminy Hażlach i gminy Zebrzydowice (Zarządzenie Nr 0050.220.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku).
 2. Z uwagi na wprowadzenie w dniu 24 lutego 2022 r. stanu wojennego na terytorium Ukrainy ustala się uprawnienie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. do bezpłatnego uzyskania karty miejskiej obowiązującej w komunikacji miejskiej, realizowanej na obszarze gminy Cieszyn oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (Zarządzenie Nr 0050.221.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku).
 3. Zarządzono wprowadzenie wzoru deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach lipiec i sierpień 2022 (Zarządzenie Nr 0050.223.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku).
 4. Zatwierdzono konkurs na stanowisko:
  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 13 kwietnia 2022 roku, w wyniku którego nie wybrano kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.232.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku),
  2. Dyrektora Przedszkola nr 20 w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2022 roku, w wyniku którego na stanowisko Dyrektora wybrana została Pani Małgorzata Kędzior (Zarządzenie Nr 0050.233.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku),
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 13 kwietnia 2022 roku, w wyniku którego na stanowisko dyrektora wybrana została Pani Katarzyna Surzycka (Zarządzenie Nr 0050.234.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku),
  4. Dyrektora Przedszkola nr 17 w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2022 roku w wyniku którego na stanowisko Dyrektora wybrana została Pani Krystyna Sobolewska (Zarządzenie Nr 0050.235.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku),
  5. Dyrektora Przedszkola nr 7 w Cieszynie, przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2022 roku, w wyniku którego na stanowisko Dyrektora wybrana została Pani Dominika Sabela (Zarządzenie Nr 0050.236.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok, o których zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.250.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).
 6. Wniesiono jako aport do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 mienie o wartości 57 502,24 zł, obejmując po wpłaceniu dodatkowej kwoty w wysokości 497,76 zł, przy przyjęciu wartości jednego udziału 1.000,00 zł - 58 udziałów (Zarządzenie Nr 0050.252.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).
 7. Wyznaczono na terenie działki nr 53/5 obręb 69, położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej 55 powierzchnię 5 m2, do prowadzenia czasowej sprzedaży warzyw i owoców, pochodzących z własnego gospodarstwa, w okresie od 21 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r (Zarządzenie Nr 0050.253.2022 z dnia 11 maja 2022 roku).

Cieszyn, dnia 18 maja 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego