W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 października 2021 roku do dnia 12 listopada 2021 roku

OR-I.0057.10.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 18 października 2021 roku
do dnia 12 listopada 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Zawarto umowę przedwstępną nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Cieszyn w trybie art. 9021 kodeksu cywilnego nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 7/1 obr. 73 o pow. około 21 m2, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej drogi ogólnodostępnej gminnej ul. Kępnej. Zobowiązano nabyć tę część gruntu w terminie do dwóch miesięcy licząc od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział działki nr 7/1 obr. 73 stanie się ostateczna (Zarządzenie Nr 0050.524.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 2. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 oraz 18/1 obr. 18 o łącznej pow. 0,1674 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.526.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 3. Postanowiono wystąpić do Sądu Rejonowego w Cieszynie o zgodę na złożenie do depozytu sądowego należności z tytułu hipoteki przymusowej kaucyjnej, wpisanej na podstawie nakazu zapłaty z 1950 r. na udziale Herminy Swety, przysługującej Państwowej Centrali Handlowej w Warszawie, obciążającej gminną nieruchomość, objętą księgą wieczystą BB1C/00002293/2 - działkę nr 99 obr. 32, zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Przepilińskiego 61 (Zarządzenie Nr 0050.528.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 4. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 10/5 obr. 25 o po w. 0,0617 ha., zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.529.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 5. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/4 i 78/6 obr. 60, o łącznej pow. 0,0590 ha. zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00110735/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.530.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 6. Postanowiono wystąpić do Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej 12 lipca 2017 r. osobie fizycznej, w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Cieszyn prawa służebności gruntowej biegnącego po istniejącym ciągu pieszym pod podcieniami budynku położonego w Cieszynie przy ul. Głębokiej 23 na działce nr 43 obr. 43 (Zarządzenie Nr 0050.531.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 7. Ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Pikiety, oznaczonej jako działka nr 8/4 obr. 2 służebność gruntową, obciążającą nieruchomość, będącą własnością Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie w rejonie ul. Pikiety, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 2 objęta KW nr BB1C/00041509/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 82 m, pow. 82 m2. (Zarządzenie Nr 0050.535.2021 z dnia 27 października 2021 roku).
 8. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny:
  1. nr 8 położony na II piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Cieszynie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o łącznej pow. 38,63 m2 i piwnicy o pow. 6,12 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/121 obr. 57 o pow. 1393 m2 w 4475/103125 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.536.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  2. nr 3 położony na I piętrze budynku przy ul. Wyższa Brama 17 w Cieszynie, składający się z przedpokoju, kuchni, łazienki z WC i dwóch pokoi o łącznej pow. 52,97 m2 i dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 4,82 m2 wraz z udziałem do działki nr 30 obr. 41 o pow. 306 m2 w 5779/38175 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.537.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  3. nr 28 położony na II piętrze budynku przy ul. Tomanka 9 w Cieszynie, składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki o łącznej pow. 33,17 m2 i piwnicy o pow. 4,80 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/8 obr. 52 o pow. 417 m2 w 3797/131438 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.538.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  4. nr 2 położony na parterze budynku przy ul. Bielskiej 2 w Cieszynie, składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki o łącznej pow. 31,10 m2 i piwnicy o pow. 5,18 m2 wraz z udziałem do działki nr 75/1 obr. 45 o pow. 635 m2 w 3628/45277 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.540.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  5. nr 15 położony na I piętrze budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Cieszynie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 46,60 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/34 obr. 52 o pow. 357 m2 w 1/18 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.543.2021 z dnia 27 października 2021 roku).
 9. Przystąpiono do negocjacji:
  1. z osobami fizycznymi w celu uzgodnienia wysokości przysługującego im odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 25/26 obr. 2 o pow. 0,1486 ha i działki nr 25/28 obr. 2 o pow. 0,0018 ha, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 25 obr. 2. (Zarządzenie Nr 0050.542.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  2. z osobą fizyczną w celu uzgodnienia wysokości przysługującego jej odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 8/7 obr. 49 o pow. 0,0103 ha i działki nr 8/8 obr. 49 o pow. 0,0008 ha, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 8/2 obr. 49 (Zarządzenie Nr 0050.551.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku).
 10. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, część działki nr 20/3 obr. 42 położonej przy ul. Kiedronia w Cieszynie o powierzchni 30 m2 z przeznaczeniem na tereny wokół budynków wspólnot mieszkaniowych (Zarządzenie Nr 0050.550.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku).
 11. Wyrażono zgodę na dzierżawę "Gościńca Sportowego" firmie RASZLO Emanuel Olszar na okres 10 lat (Zarządzenie Nr 0050.560.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku).
 12. Postanowiono wynająć na rzecz INSTAL Cymorek spółka jawna z siedzibą w Pierśćcu przy ul. Granicznej 22 grunt, stanowiący część działki nr 6/13 obr. 63 o pow. 0,0225 ha. zlokalizowany przy ul. Motokrosowej w Cieszynie, na czas określony trzech miesięcy, z przeznaczeniem na cele składowe, z zastosowaniem miesięcznej stawki czynszu w wysokości 1,70zł/m2 +23% podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.567.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest:
  1. wykonanie usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Cieszyn" (Zarządzenie Nr 0050.541.2021 z dnia 27 października 2021 roku),
  2. wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowicka - Majowa" (Zarządzenie Nr 0050.565.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku),
  3. wykonanie remontu wieży Cieszyńskiego Ratusza w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza" (Zarządzenie Nr 0050.566.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 209.130.448,49 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 239.298.045,13 zł. Deficyt 30.167.596,64 zł (Zarządzenie Nr 0050.521.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkól Podstawowych Nr 3, 5, 6, 7, Dyrektora Przedszkola Nr 1, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.522.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 3. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2021 roku dla jednostki: Urząd Miejski - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej o kwotę 6.000,00 zł od października do listopada 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.539.2021 z dnia 27 października 2021 roku.
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 5, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.547.2021 z dnia 29 października 2021 roku).
 5. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 209.493.638,37 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 240.471.414,61 zł. Deficyt 30.977.776,24 zł (Zarządzenie Nr 0050.548.2021 z dnia 29 października 2021 roku).
 6. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Kierownika Żłobków Miejskich do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.549.2021 z dnia 29 października 2021 roku).
 7. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 210.717.638,37 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 241.695.414,61 zł. Deficyt 30.977.776,24 zł. (Zarządzenie Nr 0050.562.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku).
 8. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, Dyrektora Przedszkola Nr 16, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.563.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku).
 9. Postanowiono, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (Zarządzenie Nr 0050.570.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Nie wyrażono zgody na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki 60/11 obr. 43 przy ul. Sejmowej 6, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sejmowej 6 (Zarządzenie Nr 0050.523.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 2. Wyrażono zgodę na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią działki nr 17/3 oraz 17/6 obr. 53 przy ul. Wojska Polskiego w Cieszynie, będące własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, zobowiązując Dyrektor Szkoły do opracowania projektu planu nasadzeń zastępczych i ich wykonania w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo. Nie wyrażono zgody na usunięcie 3 drzew, rosnących na terenie działki nr 17/6 obr. 53 przy ul. Wojska Polskiego w Cieszynie, zobowiązując Dyrektor Szkoły do wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.532.2021 z dnia 20 października 2021 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pod nazwą: Autorska gra profilaktyczna "Reaguj, Kryptonim: Wsparcie", zawartego w ofercie złożonej w dniu 8 października 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.520.2021 z dnia 18 października 2021 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyznaczono 27 października 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 10 listopada 2021 roku jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.534.2021 z dnia 25 października 2021 roku),
  2. zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 października 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 12 listopada 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.544.2021 z dnia 28 października 2021 roku),
  3. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 listopada 2021 r., a termin zakończenia na dzień 19 listopada 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.553.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku),
  4. określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Wyznaczono 8 listopada 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 listopada 2021 r. jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.556.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku).
 3. Uznano celowość realizacji zadania publicznego:
  1. przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pod nazwą: "Cieszyński Streetworking" zawartego w ofercie złożonej w dniu 27 października 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.555.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku),
  2. przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pod nazwą: "Autorska gra profilaktyczna Reaguj. Kryptonim: Wsparcie" zawartego w ofercie złożonej w dniu 25 października 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.559.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu październiku 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2021-2022 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody,
  2. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z budową kanalizacji deszczowej ulicy Hallera w Cieszynie,
  3. uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej ulicy Hallera w Cieszynie,
  4. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską),
  5. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu listopadzie 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  2. uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  3. uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  4. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (ul. Kiedronia),
  5. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/11/Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna,
  6. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych,
  7. uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej,
  8. uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn,
  9. uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 28 października 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.546.2021 z dnia 29 października 2021 roku).
 4. Przedłożono Radzie Miejskiej Cieszyna projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania (Zarządzenie Nr 0050.568.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku).
 5. Przedłożono Radzie Miejskiej Cieszyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038 z objaśnieniami (Zarządzenie Nr 0050.569.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku).

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Stwierdzono przejęcie na własność przez Gminę Cieszyn z mocy ustawy, w trybie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, samochodu osobowego:
  1. marki Fiat Seicento, rocznik 1998 o nr rej. SWD 33008. Pojazd ten ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.525.2021 z dnia 20 października 2021 roku),
  2. marki Citroen ZX, rocznik 1995 o nr rej. SB 1860A. Pojazd ten ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.558.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.527.2021 z dnia 20 października 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna założeń do projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej, w ten sposób, że § 1 ust. 4 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: "Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 24 maja 2021 r., a termin zakończenia na dzień 3 grudnia 2021 r." (Zarządzenie Nr 0050.533.2021 z dnia 25 października 2021 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 października 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 12 listopada 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.545.2021 z dnia 28 października 2021 roku).
  2. zmiany uchwały Nr XI/122/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 listopada 2021 r., a termin zakończenia na dzień 24 listopada 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.552.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku),
  3. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 listopada 2021 r., a termin zakończenia na dzień 19 listopada 2021 r (Zarządzenie Nr 0050.554.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku),
  4. określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Wyznaczono 8 listopada 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 listopada 2021 r. jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.557.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku).
 5. Zatwierdzono do stosowania bilety opłaty targowej, służące do udokumentowania jej poboru na targowiskach na terenie Miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.561.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku).
 6. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono do odwołania ograniczenia w zakresie funkcjonowania Hali Widowiskowo -Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie i wprowadzono zasady korzystania z obiektu (Zarządzenie Nr 0050.564.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku).
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 17 listopada 2021 roku

Załączniki

Powiadom znajomego