W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku

OR-I.0057.6.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 17 maja 2021 roku
do dnia 11 czerwca 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Nie wykonano prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego, w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę nr 16 obr. 76 o pow. 1,5038 ha, objętą księgą wieczystą nr BB1C/00062824/2, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Cieszynie przy ul. Spółdzielczej, którą to Tomasz Pysz działający w imieniu i na rzecz LAPIS SPÓŁKI JAWNEJ BARBARA HULBÓJ, TOMASZ PYSZ, KRZYSZTOF WAWRZYCZEK z siedzibą w Cieszynie przy ul. Słowiczej 67 zamierza sprzedać Spółce pod firmą WEBER&WEBER Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puńcowie przy ul. Cieszyńskiej 229 (Zarządzenie nr 0050.281.2021 z dnia 24 maja 2021 roku).
 2. Ustanowiono:
  1. na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości, będącej własnością Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie przy ul. Narcyzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/345 obr. 69, objęta KW nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m. długości 9,3 m. pow. 9,3 m2) (Zarządzenie nr 0050.282.2021 z dnia 24 maja 2021 roku),
  2. na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości, będącej własnością Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie przy ul. Majowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 105/5 obr. 66 objęta KW nr BB1C/00053015/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m. długości 11,2 m, pow. 11,2 m2) (Zarządzenie nr 0050.283.2021 z dnia 24 maja 2021 roku),
 3. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem o wydanie zajętych na umiejscowienie 6 szt. kontenerów na odzież używaną fragmentów działek, stanowiących własność Gminy Cieszyn, znajdujących się w następujących lokalizacjach:
  1. Działka nr 20/90 obr. 68 przy ul. Zajęczej w Cieszynie,
  2. Działka nr 192/9 obr. 69 przy ul. Wrzosów w Cieszynie,
  3. Działka nr 29/4 obr. 65 przy ul. Wierzbowej w Cieszynie,
  4. Działka nr 11/1 obr. 17 przy ul. Barteczka w Cieszynie
   (Zarządzenie nr 0050.284.2021 z dnia 24 maja 2021 roku).
 4. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnych przetargów nieograniczonych:
  1. lokal użytkowy o powierzchni 75,00 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (4 miejsca postojowe) o powierzchni 48 m2,
  2. lokal użytkowy o powierzchni 20,75 m2 zlokalizowany w budynku dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (1 miejsce postojowe) o powierzchni 12 m2 (Zarządzenie nr 0050.293.2021 z dnia 26 maja 2021 roku).
 5. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki/wc o łącznej pow. 69,38 m2 i piwnicy o pow. 16,45 m2 wraz z udziałem do działki nr 47 obr. 43 o pow. 777 m2 w 8583/109038 części o wartości 213 160,00 zł ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% za cenę 106 580,00 zł (Zarządzenie nr 0050.290.2021 z dnia 26 maja 2021 roku).
 6. Wyrażono zgodę na przyjęcie służebności gruntowej, polegającej na obciążeniu prawa własności gruntu:
  1. położonego w Cieszynie przy ul. Rynek, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 115 obr. 42 prawem upoważniającym do korzystania z wybudowanego chodnika, przyłącza do opraw iluminacji, podświetlenia podposadzkowego, dostępie (dojazd i przechód) w celu prowadzenia czynności remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzenia modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych (Zarządzenie nr 0050.300.2021 z dnia 31 maja 2021 roku),
  2. położonego w Cieszynie przy ul. Rynek, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 118 obr. 42 oraz prawem upoważniającym do korzystania z wybudowanego chodnika, przyłącza do opraw iluminacji, podświetlenia podposadzkowego, dostępie (dojazd i przechód) w celu prowadzenia czynności remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzenia modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych (Zarządzenie nr 0050.306.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).
 7. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w Cieszynie, tj. działkę nr 82/4 obr. 69 oraz działkę nr 31/20 obr. 69 a łączną kwotę 3 800,00 zł + 23 % VAT (874,00 zł), tj. za cenę 4 674,00 zł brutto. (Zarządzenie nr 0050.303.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).

II. W zakresie spraw finansowych:

 1. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2021 roku dla jednostek: Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka", Niepubliczne Przedszkole "TOTU", Alternatywna Szkoła Podstawowa, Teatr im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 4 (Zarządzenie nr 0050.279.2021 z dnia 19 maja 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.189.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Zarządzenie nr 0050.291.2021 z dnia 26 maja 2021 roku).
 3. Wprowadzono Instrukcję sporządzania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Zarządzenie nr 0050.292.2021 z dnia 26 maja 2021 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.22.021 z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie, Zarządzenie nr 0050.23.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, Zarządzenie nr 0050.171.2021 z dnia 29 marca 2021 w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Zarządzenie nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku (Zarządzenie nr 0050.295.2021 z dnia 28 maja 2021 roku).
 5. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 (Zarządzenie nr 0050.301.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).
 6. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021, zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, do wprowadzenia zmian w planach finansowych, zmieniono Zarządzenie nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021, zmieniono Zarządzenie nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku (Zarządzenie nr 0050.302.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Zmieniono zarządzenie nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanej przez podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych (Zarządzenie nr 0050.275.2021 z dnia 17 maja 2021 roku).
 2. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie nr 0050.304.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).
 3. Powołano Zespół do spraw ograniczenia niskiej emisji na terenie Cieszyna (Zarządzenie nr 0050.317.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Powołano:
  1. Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie nr 0050.273.2021 z dnia 17 maja 2021 roku),
  2. Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie nr 0050.299.2021 z dnia 31 maja 2021 roku),
  3. Komisję Konkursową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: "Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna", którego przedmiotem jest zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 31 maja 2021 roku),
  4. Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie nr 0050.298.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).
 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
  1. ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie nr 0050.308.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku),
  2. wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie nr 0050.310.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021:
  1. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie nr 0050.313.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku).
  2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży i przyznano dotacje oferentom (Zarządzenie nr 0050.314.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku).
  3. z zakresu kultury i sztuki: organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym i przyznano dotacje celowe oferentom na ogólną kwotę 160.000zł (Zarządzenie nr 0050.320.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku).

V. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna:
  1. w sprawie założeń do projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 24 maja 2021 r., a termin zakończenia na dzień 28 października 2021 r. (Zarządzenie nr 0050.272.2021 z dnia 17 maja 2021 roku),
  2. w sprawie nadania nazw ulic, rond i skwerów oraz zmiany nazw ulic. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 maja 2021 r., a termin ich zakończenia na dzień 18 czerwca 2021 r. (Zarządzenie nr 0050.288.2021 z dnia 26 maja 2021 roku),
  3. w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn w roku szkolnym 2021/2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2021 roku. (Zarządzenie nr 0050.316.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku),
  4. w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2021 roku (Zarządzenie nr 0050.319.2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie nr 0050.384.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 września 2020 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2021 roku" (Zarządzenie nr 0050.287.2021 z dnia 24 maja 2021 roku).
 3. Ustalono tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (Zarządzenie nr 0050.289.2021 z dnia 26 maja 2021 roku).
 4. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 maja 2021 rok (Zarządzenie nr 0050.294.2021 z dnia 28 maja 2021 roku).
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2021/2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2021 roku. (Zarządzenie nr 0050.315.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku).
 6. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2021 roku:
  1. informacje w sprawie wstępnych wyników rekrutacji do przedszkoli,
  2. wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (Tysiąclecia 5/36).
 7. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu czerwcu 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. debata nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn,
  2. uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania,
  3. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2020 rok,
  4. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
  5. informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6. uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn w roku szkolnym 2021/2022,
  7. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Cieszyna na lata 2021-2024,
  8. uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka,
  9. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 roku.

VI. W pozostałych sprawach:

 1. Wprowadzono regulamin Cieszyńskich Turniejów Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. "VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej", które odbędą się w dniach 19-20.06.2021 r. na boiskach znajdujących się na terenie Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.274.2021 z dnia 17 maja 2021 roku).
 2. Wprowadzono:
  1. zasady prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna, informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w czasie transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna, wzór informacji wypowiadanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna, przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie nr 0050.276.2021 z dnia 17 maja 2021 roku),
  2. zasady prowadzenia transmisji i utrwalania w celu przygotowania protokołu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad komisji Rady Miejskiej Cieszyna, informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w czasie transmisji i utrwalania w celu przygotowania protokołu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad komisji Rady Miejskiej Cieszyna, wzór informacji wypowiadanej przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji przed rozpoczęciem obrad komisji Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie nr 0050.277.2021 z dnia 17 maja 2021 roku).
 3. Wyznaczono miejsca dla prowadzenia działalności handlowej, część działki nr 106, obręb 41 o łącznej powierzchni 5 m2, przy ul. Wyspiańskiego 13 w Cieszynie do prowadzenia czasowej sprzedaży warzyw i owoców, w okresie od 24 maja 2021 r. do 17 lipca 2021 r. oraz część działki nr 4/2. obręb 35 o łącznej powierzchni 6 m2, przy ul. Kościuszki 3 w Cieszynie do prowadzenia czasowej sprzedaży warzyw i owoców, w okresie od 24 maja 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. (Zarządzenie nr 0050.278.2021 z dnia 19 maja 2021 roku).
 4. Wyznaczono Pana Krzysztofa Kaszturę jako przedstawiciela Gminy Cieszyn do Rady Nadzorczej Spółki "Energetyka Cieszyńska" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.271.2021 z dnia 17 maja 2021 roku).
 5. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok (Zarządzenie nr 0050.285.2021 z dnia 24 maja 2021 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie nr 0050.252.2021 z dnia 7 maja w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.286.2021 z dnia 24 maja 2021 roku).
 7. Zmieniono zarządzenie nr 0050.505.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.280.2021 z dnia 20 maja 2021 roku).
 8. Powierzono Pani Wioletcie Beczek pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury Zamek Cieszyn w Cieszynie z dniem 29 kwietnia 2021 roku, do czasu powołania dyrektora Zamku Cieszyn, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. (Zarządzenie 0050.296.2021 z dnia 28 maja 2021 roku).
 9. Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) Panu Mirosławowi Madzia, Tomaszowi Wróbel oraz Januszowi Rokickiemu oraz (Zarządzenie nr 0050.297.2021 z dnia 31 maja 2021 roku).
 10. Powołano Komisję w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola 18 w Cieszynie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.307.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku).
 11. Wprowadzono wzory deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach lipiec i sierpień 2021 (Zarządzenie nr 0050.309.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku).
 12. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zmieniono § 17 dotyczący zadań naczelników wydziałów, kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu i pracowników na samodzielnych stanowiskach. W § 34 dodano zadanie dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące wydawania zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta oraz zmieniono § 37 dotyczący zmian w strukturze wydziału sportu (Zarządzenie nr 0050.311.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku).
 13. Ustalono na okres ferii letnich w 2021 roku formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży realizowane w cieszyńskich szkołach podstawowych (Zarządzenie nr 0050.312.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku).
 14. W związku zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) podjęto kolejne zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.318.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku).

Cieszyn, dnia 16 czerwca 2021 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego