W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.402.2021

Zarządzenie Nr 0050.402.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3471)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości.
  2. Wyznaczam 27 lipca 2021 jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 9 sierpnia 2021 roku jako dzień ich zakończenia.

§ 2

  1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
    1. platformy internetowej - publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres urząd@um.cieszyn.pl;
    2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1.
  2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
  3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Kierownikowi Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, 19 sierpnia 2021 roku

RAPORT
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.402.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 roku poz. 3471).

Konsultacje trwały od 27 lipca do 9 sierpnia 2021 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym w wymienionej wyżej uchwale na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag i opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z § 9 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane