W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

PROTOKÓŁ NR 16/2020 z szesnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się 10 lutego 2020 roku

Wersja strony w formacie XML

PROTOKÓŁ NR 16/2020

z szesnastego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji - posiedzenie wyjazdowe. W ramach posiedzenia Rada Seniorów odwiedziła Dzienny Ośrodku Wsparcia "Więź" (43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4) i Dom Spokojnej Starości (43-400 Cieszyn, ul. Adama Mickiewicza 13). Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono o godz.12.30.

Obecni: wg załączonej listy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
  2. Opieka nad osobami starszymi w Dziennych Ośrodkach Wsparcia - posiedzenie wyjazdowe.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Ze względu na charakter posiedzenia odstąpiono od przyjętego standardu realizacji punktu1. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Cieszyńskiej Rady Seniorów, zgodnie z załączoną listą oraz organizatorzy posiedzenia:

Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza

Maria Sobiecka - Inspektor ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych.

Ad.2.

W ramach realizacji tematu posiedzenia: Opieka nad osobami starszymi w Dziennych Ośrodkach Wsparcia Rada Seniorów odwiedziła :

  1. Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"

Wizyta rozpoczęła się tradycyjnie, od powitania przez Panią Kierownik - Aneta Szydłowska przybyłych do Ośrodka tj. I Burmistrza Miasta, Pani pełnomocnik i Rady Seniorów. Przewodniczący Rady przedstawił cel wizyty Rady Seniorów w Dziennym Ośrodku Wsparcia.

Członkowie Rady potwierdzili, że opowiadają się za budowaniem szerokiego oparcia środowiskowego, którego niezwykle ważnym ogniwem są Dzienne Ośrodki Wsparcia.

Kierownik - Aneta Szydłowska poinformowała, że "Więź" jest miejscem pobytu dziennego i przyjmuje osoby dorosłe, wymagające częściowej opieki oraz pomocy ze względu na chorobę psychiczną.Podopieczni Ośrodka przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.Ośrodek działa w godz.9.00-15.00 i w tym czasie odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne.Dodatkowe godziny pracy Ośrodka przeznaczone są na organizację transportu, porządkowanie pomieszczeń po zajęciach i prowadzenie dokumentacji.W skład kadry ośrodka wchodzą terapeuci zajęciowi, psycholog, lekarz psychiatra, pracownik socjalny.

Odpowiadając na pytania członków Rady A. Szydłowska podała, że działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, który przeznacza kwotę 160 zł/osobę/ miesiąc. Ponadto Ośrodek wykazuje dość dużą skuteczność w aplikowaniu o środki w ramach różnych funduszy i to właśnie dzięki środkom pozyskanym z projektów udaje się w Ośrodku sukcesywnie prowadzić prace adaptacyjno- remontowe.

Po części informacyjnej Pani Kierownik oprowadziła Radę po Ośrodku prezentując sale i pracownie zajęciowe oraz omówiła rozwijane w nich aktywności. Były to:

  1. Pracownia ekspresji artystycznej, w której rozwijane są umiejętności manualne i artystyczne uczestników zajęć. Wykonywane są prace plastyczne, wyroby ceramiczne i inne formy zdobnicze, a także malarstwo i rysunek.
  2. Pracownia komputerowa, w której podopieczni ośrodka mają możliwość nauki obsługi komputera, obsługi programów Photoshop, Adobe oraz poruszania się w Internecie. Pracownia umiejętności techniczno-praktycznych, w której wykonywane są prace stolarskie, plecionkarskie i ogrodnicze.
  3. Pracownia dnia codziennego, w której uczestnicy przygotowują smaczne posiłki, serwowane w formie drugiego śniadania oraz ciepłego posiłku regeneracyjnego.
  4. Sala terapii ruchowej, w której w ramach zajęć fizjoterapeutycznych uczestnicy korzystają z ćwiczeń indywidualnych na sprzęcie rehabilitacyjnym oraz grupowych - ogólnousprawniających.
  5. Sala wyciszenia, gdzie każdy uczestnik może sobie odpocząć na wygodnych fotelach lub kanapie, przy relaksującej muzyce.

W trakcie odwiedzin członkowie Rady zaobserwowali miłą i przyjazną atmosferę panującą w Ośrodku oraz ogromną życzliwość podopiecznych w stosunku do siebie jak i odwiedzających. Dało się zauważyć, że traktują oni to miejsce jak swój drugi dom i chętnie w nim przebywają. To umocniło Radę w przekonaniu, że Dzienne Ośrodków Wsparcia pełną bardzo ważną rolę w życiu osób, które nie wymagają całodobowej opieki ale ze względu na swoje problemy wymagają asysty w codziennym funkcjonowaniu.

Dlatego tym już działającym należy zapewnić wsparcie oraz tworzyć nowe Ośrodki Wsparcia Dziennego, co pozostaje w zgodzie z założeniami przyjętej przez miasto Polityki Senioralnej na lata 2018-2022.

  1. Dom Spokojnej Starości (realizator programu opieki dziennej dla 8 osób nie będących mieszkańcami DSS - projekt Aktywni Seniorzy w Cieszynie)

Wizytę w Domu Spokojnej Starości rozpoczęto od części informacyjnej na temat jego działalności. Kierownik DSS, Pani Kazimiera Kawulok poinformowała, że Dom przeznaczony jest dla 65 mieszkańców - osób w podeszłym wieku i dysponuje pokojami dwuosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Mieszkańcy mogą korzystać z rehabilitacji, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej i siłowni pod chmurką. Mają również do dyspozycji świetlicę, pokój dzienny, kaplicę ekumeniczną. Zapewnia im się pełne całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem różnorodnych diet.

K. Kawulok poinformowała, że całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel, zapewniając im również różne formy aktywizacji, w tym terapię zajęciową, która rozwija i pogłębia zainteresowania mieszkańców oraz zapobiega bierności i nudzie.W jej ramach organizowane są m.in. zajęcia plastyczno-manualne, komputerowe (Dom dysponuje kawiarenką internetową) oraz kulinarne.

Ponadto DSS dysponuje sprzętem do rehabilitacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu (siłownia zewnętrzna. Dzięki temu podopieczni mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach czynno-biernych, ćwiczeniach w obciążeniu, mogą tez korzystać z masażu klasycznego oraz relaksacyjnego oraz z zabiegów typowo fizykoterapeutycznych (zabiegi prądami, zabiegi laseroterapii, lampa sollux, materac do magnetoterapii).

Mieszkańcy mają również zapewnioną możliwość uczestniczenia w wyjazdach wycieczkowych, a na terenie Domu, cyklicznie odbywają się imprezy okolicznościowe połączone z zabawami, grami towarzyskimi, wspólnym grillowaniem w ogrodzie itp. Podejmowane są również inicjatywy z zakresu integracji międzypokoleniowej z udziałem przedszkoli i szkół podstawowych.

Odpowiadając na pytania członków Rady K. Kawulok poinformowała, że odpłatność z pobyt w DSS wynosi 3 727,13 zł, przy czym mieszkańcy Domu obciążeni są, nie więcej niż 70 % swojego dochodu. Resztę kosztów pokrywa rodzina lub gmina, z której osoba została skierowana. Natomiast kwalifikacja do DSS odbywa się za pośrednictwem MOPS i tam należy złożyć wniosek o umieszczenie osoby w DSS.

Po części informacyjnej członkowie Rady obejrzeli zaplecze do rehabilitacji oraz salki do terapii zajęciowej. Dwie z sal uruchomiono na potrzeby realizacji Programu Aktywni Seniorzy w Cieszynie, którego realizatorem był między innymi również Dom Spokojnej Starości. W ramach projektu w DSS realizowano program opieki dziennej ukierunkowany na usprawnienie ruchowe 8 uczestników projektu.

Na zakończenie Rada odniosła się do koncepcji spotkań Klubu Seniora w DSS stwierdzając, że w Cieszynie jest wiele innych miejsc na spotkania klubowe osób starszych. Dlatego należy odstąpić od koncepcji lokowania w DSS Klubu Seniora oraz świadczenia tam dziennych form wsparcia dla osób starszych, bo te musiałyby się odbywać kosztem dobrostanu pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości.

Ad.3.

Dom Spokojnej Starości był ostatnim miejscem zaplanowanym do odwiedzenia przez Radę Seniorów w ramach posiedzenia wyjazdowego, to też po zakończeniu w nim wizyty Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady, zostawiając podsumowanie wyjazdu w zakresie jego tematu, na najbliższe posiedzenie Rady.

 
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załączniki

protokół pdf, 151 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane