W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Nazwa

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Ogólny opis

  1. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa na mocy art. 15-22 rozporządzenia 2016/679 dotyczące przetwarzania jej danych osobowych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  2. Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Burmistrza Miasta Cieszyna, jako administratora jej danych osobowych o realizację przysługujących jej praw.
  3. Ze względu na np. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Miasta Cieszyna, jako administratorowi niektóre prawa osoby, o których mowa w art. 15-22 mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informację o nie podjęciu działań w związku z jej żądaniem lub o ograniczeniach w przysługujących jej prawach .
  5. Osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o dostarczenie dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować, jeżeli na podstawie posiadanych informacji nie ma możliwości potwierdzić jej tożsamość.

Sposób dostarczania dokumentów

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn,
  • za pośrednictwem ePuap lub Peup (SEKAP) przy wykorzystaniu np. wzoru „pismo ogólne do podmiotu publicznego” (ePuap) lub
  • „Podanie (wniosek) w sprawie niesklasyfikowanej w katalogu usług” (Peup).

Opłaty

Bez opłat

Opłata może zostać pobrana w wysokości odpowiadającej administracyjnym kosztom udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub można odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem w przypadku kiedy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne, w szczególności na swój ustawiczny charakter.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy (charakter żądania lub liczba żądań) termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące.

Tryb odwoławczy

W przypadku nie podjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą Burmistrz Miasta Cieszyna informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym wyżej "rozporządzeniem 2016/679", RODO.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane