Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym:

1)   wsparcie dla osób potrzebujących,    wsparcie dla osób starszych,  wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych,

2)      ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka,

3)   wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.

  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

1)   prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości,

2)   prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego,

3)   realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych,

4)   punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin,

5)   realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 10 grudnia 2019 roku do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: specjalisci@mops.cieszyn.pl
z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: …...............................”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.um.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij