W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.124.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.124.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że:

 1. w § 8 wykreślam pkt 6),
 2. w § 18 wykreślam pkt 18),
 3. w § 22 ust. 1 pkt 2) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
 1. "2) Referat Informatyczny:
  1. wdrażanie informatyki i postępu technicznego w pracy Urzędu,
  2. administrowanie siecią komputerową, łączem internetowym, zabezpieczeniami sieci, serwerami, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami peryferyjnymi, monitoringiem wizyjnym, centralą telefoniczną, systemem alarmowym,
  3. administrowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych, programów dziedzinowych, programów użytkowych, oprogramowania antywirusowego,
  4. zapewnienie kopii bezpieczeństwa danych użytkowników i aplikacji,
  5. koordynacja i nadzór nad użytkowaniem systemów oraz platform informatycznych: System Informacji Przestrzennej (SIP), Cieszyński Informatyczny System Oświatowy (CISO), Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej (CSIFP), pl.ID, urzędowy dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, obsługa administracyjna platform GUS, ETW, ePUAP, LEX, PEF, poczty lokalnej i internetowej, platformy eSesja, Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), platformy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
  6. pomoc pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych przy obsłudze platform budżetowych,
  7. przygotowanie stanowisk i ich oprogramowania dla nowych pracowników i stażystów,
  8. organizacja i konfiguracja stanowisk do pracy zdalnej,
  9. migracja sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu Urzędu,
  10. współpraca przy wyborze i zakupie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
  11. zapewnienie pomocy i wsparcia użytkownikom w zagadnieniach informatycznych,
  12. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych Urzędu,
  13. informatyczna obsługa wyborów i referendów, posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej, szkoleń i konferencji online,
  14. współpraca z urzędami, administracją rządową i samorządową w zakresie informatyzacji i cyberbezpieczeństwa,
  15. współpraca z firmami zewnętrznymi przy zagadnieniach związanych z informatyką,
  16. edycja nagrań z sesji Rady Miejskiej Cieszyna przed ich publikacją, w zakresie opisu nagrania, usunięcia przerw oraz dostosowania do przepisów dot. ochrony danych osobowych,
  17. nadzór i koordynacja spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz eUrzędu,
  18. pomoc pracownikom Urzędu i miejskich jednostek w publikacji informacji na BIP,
  19. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i odnowieniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz prowadzenie ewidencji pracowników posiadających podpis elektroniczny.",
 1. w § 27 ust. 1 wykreślam pkt 3,
 2. w § 29:
  1. w ust. 2 w pkt 2) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
  1. "Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości (OGiKN) - symbol GKK-I
   1. Kierownik OGiKN - symbol GKK-I.1,
   2. Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków - symbol GKK-I.2,
   3. Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - symbol GKK-I.3.",
  1. w ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:
   1. Naczelnika Wydziału (GKK.1) zastępuje Kierownik MODGiK (GKK-II.1), a w czasie jego nieobecności Kierownik OGiKN (GKK-I.1) w zakresie określonym w odrębnym upoważnieniu,
   2. W Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości obowiązują następujące zasady zastępstw:
    1. Kierownik OGiKN (GKK-I.1) i stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków (GKK-I.2) zastępują się wzajemnie,
    2. Naczelnik Wydziału (GKK.1) i stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (GKK-I.3) zastępuje stanowisko ds. przyjmowania opracowań do pzgik oraz prowadzenia baz danych (GKK-II.4),
   3. W Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obowiązują następujące zasady zastępstw:
    1. Kierownik MODGiK (GKK-II.1) i stanowisko ds. przyjmowania opracowań do pzgik oraz prowadzenia baz danych (GKK-II.2) zastępują się wzajemnie,
    2. Stanowisko ds. przyjmowania opracowań do pzgik oraz prowadzenia baz danych (GKK-II.4) zastępuje stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (GKK-I.3),
    3. Stanowisko ds. obsługi MODGiK oraz ustalania numerów porządkowych budynków (GKK-II.3) i stanowisko ds. obsługi MODGiK (GKK-II.5) zastępują się wzajemnie.",
 1. w § 30 ust. 3 wykreślam pkt 3),
 2. wykreślam § 39,
 3. w § 40 ust. 1 pkt 3) dodaję lit. d) o treści: "prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,",
 4. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego