W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.15.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/UM/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 32/UM/2011,
Status uchylone
Uwagi w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/UM/2011

Zarządzenie Nr 120.15.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/UM/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art.1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm) oraz art. 42 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) po uzgodnieniu z przedstawicielami Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Samorządowych w Cieszynie

§1

Zmieniam zarządzenie Nr 32/UM/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tekst jednolity: zarządzenie Nr 120.5.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 stycznia 2019 roku) w ten sposób, Że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

1) w Rozdziale IV „OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ" w § 12 ust. 2 wykreślam lit. b,

2) w Rozdziale VII „CZAS PRACY" w § 17:

a) w ust. 5 w miejsce dotychczasowych słów „oraz pracownika na samodzielnym stanowisku ds. kontaktów z mediami." wpisuję nowe słowa: „oraz Rzecznika prasowego.",

b) w ust. 7 w miejsce dotychczasowych słów „pracownika na samodzielnym stanowisku ds. kontaktów z mediami." wpisuję nowe słowa: „Rzecznika prasowego.",

3) w załączniku Nr 4 do Regulaminu „Ramowy Program okresowego szkolenia BHP" wkreślam dział 11.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie wchodzi w Życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Regulaminpracy

Załączniki

120.15.2019 pdf, 1004 kB

Powiadom znajomego