W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 0050.333.2024
zarządzenie nr 0050.333.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.332.2024
zarządzenie nr 0050.332.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia okresowo dodatkowych promocyjnych zasad przejazdu cieszyńską komunikacją miejską
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.39.2024
zarządzenie nr 1010.39.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w miesiącu czerwcu 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.37.2024
zarządzenie nr 1010.37.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wypłaty dodatku osłonowego w miesiącu czerwcu 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.331.2024
zarządzenie nr 0050.331.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
uchyla/traci moc 0050.710.2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.328.2024
zarządzenie nr 0050.328.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środków trwałych wykonanych w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" do Powiatu Cieszyńskiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 120.32.2024
zarządzenie nr 120.32.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Cieszyna podczas równoczesnej nieobecności I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna, II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna i Sekretarza Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.327.2024
zarządzenie nr 0050.327.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.326.2024
zarządzenie nr 0050.326.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.507.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
zmieniające zarządzenie nr 0050.507.2019,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.315.2024
zarządzenie nr 0050.315.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.26.2024, 0050.27.2024, 0050.38.2024, 0050.31.2024, 0050.35.2024,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.314.2024
zarządzenie nr 0050.314.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.323.2024
zarządzenie nr 0050.323.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/473/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.322.2024
zarządzenie nr 0050.322.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/473/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.321.2024
zarządzenie nr 0050.321.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.320.2024
zarządzenie nr 0050.320.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.319.2024
zarządzenie nr 0050.319.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.318.2024
zarządzenie nr 0050.318.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.316.2024
zarządzenie nr 0050.316.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 r., a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2024 r.
zarządzenie nr : 0050.325.2024
zarządzenie nr 0050.325.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 24 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.324.2024
zarządzenie nr 0050.324.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 24 czerwca 2024 roku