W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 0050.27.2022
zarządzenie nr 0050.27.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.23.2022
zarządzenie nr 0050.23.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego zrealizowanej inicjatywy lokalnej oraz ustalenia ostatecznego udziału Inicjatorów w kosztach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej"
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.22.2022
zarządzenie nr 0050.22.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin ich zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r.
zarządzenie nr: 0050.24.2022
zarządzenie nr 0050.24.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.25.2022
zarządzenie nr 0050.25.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.21.2022
zarządzenie nr 0050.21.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.20.2022
zarządzenie nr 0050.20.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.19.2022
zarządzenie nr 0050.19.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.18.2022
zarządzenie nr 0050.18.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.17.2022
zarządzenie nr 0050.17.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2022 r.