W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

uchwała nr: XI/24/24
uchwała nr XI/24/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Współpracy
uchwała nr: 21/III/24
uchwała nr 21/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie oceny realizacji w 2023 roku Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna w zakresie realizacji celu strategicznego: Zapewnienie osobom starszym wysokiej jakości życia i uczestnictwa w sferze publicznej
uchwała nr: 20/III/24
uchwała nr 20/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Obchodów 20-lecia Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 19/III/24
uchwała nr 19/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie skierowania do Burmistrza Miasta Cieszyna wniosku  w sprawie doposażenia Dziennego Domu Senior +
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IX/23/24
uchwała nr IX/23/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji informacyjnej
uchwała nr: IX/22/24
uchwała nr IX/22/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Szkolnictwa
uchwała nr: X/21/24
uchwała nr X/21/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna
uchwała nr: 4
uchwała nr 4
jakiego organu Komisji Wyborczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie
z dnia
w sprawie uzyskania mandatu Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna
uchwała nr: LXII/755/24
uchwała nr LXII/755/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dzierżawionej nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/754/24
uchwała nr LXII/754/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 19 lutego 2024 r. o remont drogi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/753/24
uchwała nr LXII/753/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 14 lutego 2024 r. o przeprowadzenie kontroli działań Burmistrza Miasta Cieszyna w zakresie zgodności ze stanem faktycznym odpowiedzi wystosowanej w związku z kartą przyjęcia strony 93/2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/752/24
uchwała nr LXII/752/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 14 lutego 2024 r. o przeprowadzenie kontroli działań Burmistrza Miasta Cieszyna w zakresie terminowości i poprawności odpowiedzi udzielonej wnioskodawcy w związku z kartą przyjęcia strony 34/2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/751/24
uchwała nr LXII/751/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 13 lutego 2024 r. o przeprowadzenie kontroli działań Burmistrza Miasta Cieszyna w zakresie zaniedbań w zapobieganiu katastrofom budowlanym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/750/24
uchwała nr LXII/750/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 13 lutego 2024 r. o udostępnienie informacji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/749/24
uchwała nr LXII/749/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 6 lutego 2024 r. o rozszerzenie spisu mienia miejskiego stwarzającego zagrożenie oraz udostępnienie informacji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/748/24
uchwała nr LXII/748/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji osób fizycznych z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie budowy tężni solankowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/747/24
uchwała nr LXII/747/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/746/24
uchwała nr LXII/746/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LIX/717/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/745/24
uchwała nr LXII/745/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym IFIII.4131.1.36.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 stwierdził nieważność uchwały w częśći zawartej w : w: 1. tekście uchwały: a) §14 ust. 2 pkt 1 w zakresie symbolu: "2U-P i", b) §14 ust. 3 pkt 3 w zakresie symbolu: "2U-P i", c) §14 ust. 3 pkt 5 w zakresie symbolu: "2U-P," d) §28 ust. 1 pkt 3, e) §28 ust. 1 pkt 5 w zakresie symbolu: "2U-P," f) §28 ust. 2 pkt 1 w zakresie symbolu: "2U-P,"; 2. na rysunku planu - załącznik nr 1: teren oznaczony symbolem 2U-P.
uchwała nr: LXII/744/24
uchwała nr LXII/744/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/743/24
uchwała nr LXII/743/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/742/24
uchwała nr LXII/742/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/741/24
uchwała nr LXII/741/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka w Gminie Cieszyn"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/740/24
uchwała nr LXI/740/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie w wyborach uzupełniających
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/739/24
uchwała nr LXI/739/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2043
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca