W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2023.3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.9.2023.3
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 17 stycznia 2024 r.

OŚR.6220.9.2023.3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), a także art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), mając również na uwadze obowiązek informacyjny zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ww. ustawy, Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia strony postępowania, jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 16 stycznia 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN225 mm PE100 RC SDR 11 dla Energetyki Cieszyn w Cieszynie" o łącznej długości ok. 3,0251 km, w celu zasilania w gaz ziemny elektrociepłowni miejskiej w Cieszynie.

Z treścią przedmiotowej decyzji, jak również z całością zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym z uzgodnieniami i opiniami jakie wpłynęły do organu prowadzącego postępowanie od organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), można się zapoznać w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko treść decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33 4794272).

Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzję Burmistrza Miasta Cieszyna, o której mowa w niniejszym obwieszczeniu strona postępowania może zaskarżyć w odwołaniu, kierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Z up. Burmistrza Miasta
   
  mgr Aleksander Dorda
  Naczelnik Wydziału
  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego