W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 marca 2024 roku do dnia 12 kwietnia 2024 roku

OR-I.0057.4.2024

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 11 marca 2024 roku
do dnia 12 kwietnia 2024 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, a obejmujący:
  1. nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Narcyzów oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/345 obr. 69 o pow. 0,1039 ha (Zarządzenie Nr 0050.131.2024 z dnia 11 marca 2024 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 31A przy ul. Wyższa Brama w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 4702/36720 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 37 obr. 41 o pow. 0,0549 ha (Zarządzenie nr 0050.134.2024 z dnia 13 marca 2024 roku),
  3. nieruchomość gruntową zabudowaną obejmującą działkę nr 2479/1 oraz 2479/3 o łącznej pow. 0,0820 ha położoną w Krzeszowie w Suchej Beskidzkiej (Zarządzenie nr 0050.163.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 2. Postanowiono zmienić załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.372.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu, poprzez zmianę numeru działki w pozycji 126 z działki nr 44/3 na działkę nr 44/9 (Zarządzenie Nr 0050.132.2024 z dnia 11 marca 2024 roku).
 3. Postanowiono nabyć od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59 środki trwałe w postaci fragmentu kanalizacji ogólnospławnej, które w wyniku realizacji inwestycji pt.: "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza, Ks. J. Trzanowskiego i Strzelców Podhalańskich w Cieszynie" pełnią funkcję kanalizacji deszczowej o łącznej długości 360 mb i średnicy (Zarządzenie Nr 0050.133.2024 z dnia 13 marca 2024 roku).
 4. Nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości stanowiącej:
  1. działkę nr 2/103 obr. 57 o pow. 0,0367 ha oraz udziału wynoszącego 1/14 cz. w działce nr 2/107 obr. 57 o pow. 0,0415 ha, położonej w Cieszynie przy ul. Adama Mickiewicza (Zarządzenie Nr 0050.141.2024 z dnia 18 marca 2024 roku),
  2. działki nr 3/317 o pow. 0,0264 ha, 3/319 o pow. 0,0271 ha i 3/325 o pow. 0,0053 ha, położonych w Cieszynie w rejonie ul. Narcyzów (Zarządzenie nr 0050.184.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 5. Ustanowiono na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie:
  1. przy ul. Kossak-Szatkowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/5 obr. 38 (Zarządzenie Nr 0050.142.2024 z dnia 18 marca 2024 roku),
  2. Majowej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 112/9 obr. 66 oraz nr 110/2 obr. 66 (Zarządzenie Nr 0050.143.2024 z dnia 18 marca 2024 roku).
 6. Ustanawiam na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położoną w Cieszynie przy ul. Kościuszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52 znajdująca się w obr. 11 odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie (Zarządzenie nr 0050.160.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 7. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego:
  1. nr 11 położonego w budynku przy ul. Olszaka 1 w Cieszynie, składającego się z przedpokoju, wc, kuchni z łazienką, pokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 31,80 m2 i piwnicy o pow. 8,19 m2 wraz z udziałem do działki nr 107/2 obr. 42 o pow. 658 m2 w 3999/176894 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.161.2024 z dnia 25 marca 2024 roku),
  2. nr 8 położonego w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Cieszynie, składającego się z kuchni, łazienki oraz pokoju o łącznej pow. 29,57 m2 wraz z udziałem do działki nr 4 obr. 44 o pow. 524 m2 w 1/8 części obj. księgą wieczystą nr BB1C/00046004/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.162.2024 z dnia 25 marca 2024 roku),
  3. nr 6 położonego w budynku przy ul. Rynek 16 w Cieszynie, składającego się z przedpokoju, pokoju z aneksem higieniczno-sanitarnym i kuchennym oraz ustępu o łącznej pow. 24,26 m2 i piwnicy o pow. 3,97 m2 wraz z udziałem do działki nr 129/1 obr. 42 o pow. 381 m2 w 2823/57535 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.173.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  4. nr 2 położonego w budynku przy ul. Przykopa 13 w Cieszynie, składającego się z kuchni z aneksem higieniczno-sanitarnym, pokoju oraz ustępu o łącznej pow. 28,00 m2 i pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,42 m2 wraz z udziałem do działki nr 71/2 obr. 43 o pow. 268 m2 w 3142/21636 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie nr 0050.174.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  5. nr 10 położonego w budynku przy ul. Sejmowej 14 w Cieszynie, składającego się z przedpokoju, wc, kuchni/łazienki oraz pokoju o łącznej pow. 23,33 m2 i piwnicy o pow. 3,13 m2 wraz z udziałem do działki nr 67 obr. 43 o pow. 397 m2 w 2646/81453 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.182.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku),
  6. nr 5 położonego w budynku przy ul. Bielskiej 2 w Cieszynie, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki o łącznej pow. 23,44 m2 wraz z udziałem do działki nr 75/1 obr. 45 o pow. 635 m2 w 2344/45277 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.183.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku),
  7. nr 8 położonego w budynku przy ul. Limanowskiego 1 w Cieszynie, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, ustępu o łącznej pow. 59,06 m2 i piwnicy o pow. 6,72 m2 wraz z udziałem do działki nr 1 obr. 44 o pow. 315 m2 w 6578/93001 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.185.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 8. Postanowiono wynająć na rzecz Lei Luna Sp. z o.o. z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Szeroka nr 1 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001034767 na czas oznaczony trzech miesięcy grunt położony w rejonie Al. J. Łyska w Cieszynie, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obr. 61 o pow. 0,0078 ha z czego 0,0070 ha z przeznaczeniem na ogródki letnie i stałe, przyjmując stawkę miesięcznego czynszu w wysokości 14,06 zł/m2 + 23% VAT oraz 0,0008 ha z przeznaczeniem na tereny handlowo-usługowe, przyjmując stawkę miesięcznego czynszu w wysokości 17,80 zł/m2 + 23% VAT (Zarządzenie Nr 0050.186.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 9. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obr. 61 o pow. 0,0078 ha (Zarządzenie Nr 0050.187.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 10. Wyrażono zgodę Automobilklub Cieszyński na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/13 obr. 63 położonej przy ul. Motokrosowej stanowiącej własność Gminy Cieszyn w celu udostępnienia jako miejsce do parkowania samochodów osobowych dla kibiców w czasie trwania imprezy MX CUPP (Zarządzenie Nr 0050.196.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku).

II. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa (topola kanadyjska), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 14/2 obr. 55 położona przy Al. Jana Łyska w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn i dzierżawiona przez Ognisko TKKF "OGNIWO" na podstawie umowy z dnia 21 marca 2024 r., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej dwóch drzew w zamian za drzewo usunięte (Zarządzenie nr 0050.144.2024 z dnia 18 marca 2024 roku),
  2. drzewa (wierzba iwa), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 1/84 obr. 19 położona przy ul. Marii Konopnickiej w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, wynajmowana w części przez pana Szymona Gołdę na podstawie umowy najmu z dnia 27 grudnia 2023 r., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.145.2024 z dnia 18 marca 2024 roku),
  3. drzew (głóg pośredni, lipa drobnolistna, klon pospolity), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią działka nr 15/2 obr. 66, położona przy ul. Katowickiej 68 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej dwóch drzew za każde usunięte drzewo (Zarządzenie nr 0050.147.2024 z dnia 18 marca 2024 roku),
  4. drzewa (jesion wyniosły), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 34/1 obr. 44, położona przy pl. Wolności 7a w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.180.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 2. Nie wyrażono zgody na usunięcie drzew (jesion wyniosły), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 162/3 obr. 42 przy Placu Ks. Londzina, będącej własnością Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.147.2024 z dnia 18 marca 2024 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.152.2024 z dnia 22 marca 2024 roku).
 2. Zmieniono plan wydatków budżetowych (Zarządzenie nr 0050.153.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024 (Zarządzenie Nr 0050.154.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 4. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej:
  1. instytucji kultury Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie za 2023 rok (Zarządzenie Nr 0050.164.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  2. instytucji kultury Zespół Pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej (Zarządzenie nr 0050.165.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  3. instytucji kultury Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom narodowy" (Zarządzenie Nr 0050.166.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  4. instytucji kultury "Zamek Cieszyn" (Zarządzenie nr 0050.167.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  5. instytucji kultury "Książnica Cieszyńska" (Zarządzenie Nr 0050.168.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  6. instytucji kultury "Biblioteka Miejska" (Zarządzenie Nr 0050.169.2024 z dnia 27 marca 2024 roku).
 5. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacją o wykonaniu planu finansowego rachunku "Fundusz Pomocy" oraz informacją o wykonaniu planu finansowego rachunku "Fundusz Przeciwdziałania COVID-19" oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2023 rok (Zarządzenie Nr 0050.170.2024 z dnia 27 marca 2024 roku).
 6. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. Dochody po zmianach wynoszą 267 340 937,42 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 274 506 741,34 zł
   Deficyt 7 165 803,92 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.138.2024 z dnia 13 marca 2024 roku).
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę lokalizacji wejścia do Kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie
   Dochody po zmianach wynoszą 269 894 901,56 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 277 618 941,11 zł
   Deficyt 7 724 039,55 zł
   (Zarządzenie nr 0050.175.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  3. Dochody po zmianach wynoszą 270 089 219,92 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 277 813 259,47 zł
   Deficyt 7 724 039,55 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.188.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku).
 7. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024, Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku, Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie nr 0050.176.2024 z dnia 27 marca 2024 roku).
 8. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.139.2024 z dnia 13 marca 2024 roku).
 9. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.189.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku).

IV. W zakresie oświaty:

 1. Ogłoszono konkursy na stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 przy ul. K. Miarki 15, Dyrektora Przedszkola nr 16 przy ul. Bielskiej 75, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 247 (Zarządzenie Nr 0050.136.2024 z dnia 13 marca 2024 roku).
 2. Powołano komisje w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów Przedszkola nr 4 w Cieszynie, ul. K. Miarki 15, Przedszkola nr 16 w Cieszynie, ul. Bielska 75 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie ul. Bielska 247 (Zarządzenie nr 0050.177.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).

V. w zakresie sportu:

 1. Przyznano stypendium sportowe celowe:
  1. Jackowi Drewkowi w wysokości 500,00 zł w związku z wyjazdem na Mistrzostwa Europy w Rumunii w dniach 4-7.04.2024 roku (Zarządzenie nr 0050.156.2024 z dnia 25 marca 2024 roku),
  2. Wiktorowi Makule w wysokości 500,00 zł w związku z wyjazdem na Mistrzostwa Świata U18 Dywizji IIA w Sosnowcu w dniach 16-24.04.2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.194.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku).
 2. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warsztaty dla ojców i córek", zawartego w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2024 r. przez Fundację Cyryla i Metodego (Zarządzenie Nr 0050.157.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).

VI. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą:
  1. "Metanoiris, przestrzeń przemian" - warsztaty terapeutyczno edukacyjne, zawartego w ofercie złożonej w dniu 6 marca 2023 r. przez Fundację Anielski Młyn (Zarządzenie Nr 0050.135.2024 z dnia 13 marca 2024 roku),
  2. "Odkrywamy nowe pasje - zielony kulig" zawartego w ofercie złożonej w dniu 22 marca 2024 roku przez Stowarzyszenie Klub Seniora Młodzi Duchem (Zarządzenie Nr 0050.178.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym i przyznaję dotacje oferentom, których wykaz i wysokość dotacji na ogólną kwotę 150000,00 zł (Zarządzenie nr 0050.137.2024 z dnia 13 marca 2024 roku).
 3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego (Zarządzenie Nr 0050.155.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 4. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą:
  1. "Organizacja turnieju półfinałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn" zawartego w ofercie złożonej w dniu 25.03.2024 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.171.2024 z dnia 27 marca 2024 roku),
  2. "Organizacja turnieju półfinałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn" zawartego w ofercie złożonej w dniu 25.03.2024 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie nr 0050.172.2024 z dnia 27 marca 2024 roku).
 5. Przyznano dotację w wysokości:
  1. 10000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja turnieju półfinałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn" opisanego w ofercie złożonej w dniu 25 marca 2024 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.192.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku),
  2. 5000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Open Shindo Cup" Otwarty Międzynarodowy Turniej Karate z okazji 25-lecia KS SHINDO opisanego w ofercie złożonej w dniu 25 marca 2024 r. przez Klub Sportowy Shindo (Zarządzenie Nr 0050.193.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku).

VII. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LXII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 21 marca 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.151.2024 z dnia 22 marca 2024 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu kwietniu 2024 roku projekty uchwał i materiały:
  1. sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025,
  2. sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
  3. sprawozdanie z realizacji "Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023-2026 " za 2023 rok,
  4. sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023,
  5. uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030,
  6. uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2024 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych (cieciach) drzew - pomników przyrody.

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Upoważniono Aleksandra Dordę - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie - do reprezentowania Gminy Cieszyn na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wodnej dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej w dniu 28 marca 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.140.2024 z dnia 19 marca 2024 roku).
 2. Sporządzono zestawienia danych za I i II półrocze 2023 roku dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.148.2024 z dnia 18 marca 2024 roku).
 3. Począwszy od 2024 roku ustalono roczną stawkę amortyzacją dla nowo przyjmowanych autobusów w wysokości 10 % (Zarządzenie Nr 0050.149.2024 z dnia 18 marca 2024 roku).
 4. Określono procedurę przeprowadzania kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (Zarządzenie Nr 0050.158.2024 z dnia 25 marca 2024 roku).
 5. Powołano zespół zadaniowy do spraw realizacji projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych" (Zarządzenie nr 0050.159.2024 z dnia 27 marca 2024 roku).
 6. Powołano Zespół opracowujący projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2025 (Zarządzenie Nr 0050.179.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 7. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.511.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji inwestycji pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Cieszynie oraz zarządzenia Nr 0050.678.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.181.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku).
 8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
  1. terapii uzależnienia i współuzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (Zarządzenie nr 0050.190.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku),
  2. terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (Zarządzenie Nr 0050.191.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku).
 9. Zmieniono regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.195.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku).

Cieszyn, dnia 17 kwietnia 2024 roku

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura
  I Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego