W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.191.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
zmienione przez 0050.262.2024
Status obowiązujące
Uwagi Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.262.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.191.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 w związku z art. 48b ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146)

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

§ 2.

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszczam w dniu 10 kwietnia 2024 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3.

W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

  1. Przewodniczący - Lucyna Lanc-Kasperek - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. Członkowie:
    1. Joanna Lipa - inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
    2. Katarzyna Macura - referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, którego zobowiązuję do przekazania zarządzenia do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.262.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.191.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Załączniki

Powiadom znajomego