W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 8 marca 2024 roku

OR-I.0057.3.2024

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 12 lutego 2024 roku
do dnia 8 marca 2024 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.53.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zarządzenie Nr 0050.79.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
 2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy:
  1. lokal mieszkalny nr 10 położony na III piętrze budynku, składający się z pokoju, łazienki, kuchni oraz przedpokoju o łącznej pow. 32,74 m2 i piwnicy o pow. 4,92 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/22 obr. 48 o pow. 4893 m2 w 3766/312144 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.80.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz dwóch pokoi o łącznej pow. 71,70 m2 wraz z udziałem do działki nr 4 obr. 43 o pow. 336 m2 w 7170/43600 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie nr 0050.117.2024 z dnia 4 marca 2024 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 16 położony na III piętrze budynku, składający się z przedpokoju, kuchni, łazienki z wc i pokoju o łącznej pow. 38,55 m2 oraz piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 7,50 m2 wraz z udziałem do działki nr 82 obr. 45 o pow. 512 m2 w 4605/110654 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 40% (Zarządzenie Nr 0050.118.2024 z dnia 4 marca 2024 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 41 położony na II piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej pow. 33,72 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/10 obr. 52 o pow. 584 m2 w 3372/169501 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.119.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).
 3. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Wyższa Brama 29 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 2925/24486 części (Zarządzenie Nr 0050.94.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 25 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4740/155753 części (Zarządzenie Nr 0050.104.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Strzelców Podhalańskich 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części (Zarządzenie Nr 0050.123.2024 z dnia 6 marca 2024 roku).
  4. lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5260/181534 części (Zarządzenie Nr 0050.124.2024 z dnia 6 marca 2024 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ul. Głębokiej 13 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7085/143419 części (Zarządzenie Nr 0050.125.2024 z dnia 6 marca 2024 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Pokoju 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1006/80227 części (Zarządzenie Nr 0050.126.2024 z dnia 6 marca 2024 roku),
  7. lokal mieszkalny nr 33 położony w budynku przy ul. Górnej 30 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3390/175371 części (Zarządzenie nr 0050.127.2024 z dnia 6 marca 2024 roku),
  8. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy Pl. Teatralnym 19 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/9 części (Zarządzenie Nr 0050.128.2024 z dnia 6 marca 2024 roku).
 4. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 27600,00 zł osobie fizycznej z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 80/9 obr. 79 o pow. 0,0552 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną z działki nr 80/2 obr. 79 (Zarządzenie Nr 0050.102.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku).
 5. Ustanowiono na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonych w Cieszynie przy ul. Kościuszki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 52 znajdująca się w obr. 11 i nr 14/31 znajdująca się w obr. 11 (Zarządzenie Nr 0050.103.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku).
 6. Rozwiązano za porozumieniem stron z dniem 29 lutego 2024 r. umowę dzierżawy nr GN.6845.1.4.2023 z dnia 28 września 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.105.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku).

II. W zakresie ochrony środowiska:

Wyrażono zgodę na usunięcie drzewa (brzoza brodawkowata), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowią działka nr 206/5 obr. 69, położona przy ul. Rudowskiej w Cieszynie, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.95.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku).

III. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano Komisję Przetargową:
  1. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Rady Miejskiej Cieszyna. powołuję Komisję Przetargową (Zarządzenie Nr 0050.115.2024 z dnia 4 marca 2024 roku),
  2. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Cyberbepieczny samorząd" - Dostawa i uruchomienie rezerwowego zasilania energetycznego dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.116.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan wydatków budżetowych:
  1. (Zarządzenie Nr 0050.88.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku),
  2. zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów o kwotę 12300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji bonu organizacyjnego dla szkół podstawowych w programie SIGMA:
   Dochody po zmianach wynoszą 267182975,56 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 274348779,48 zł
   Deficyt 7165803,92 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.107.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.89.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024 i zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.101.2024 z dnia 23 lutego 2024 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku i zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.108.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.400.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dysponowania środkami z Funduszu Solidarnościowego (Zarządzenie Nr 0050.110.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku).
 6. Udzielono zgody na poniesienie wydatków wyższych niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku dla jednostek: Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus, Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego, Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia", Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "The Oxford Kids", Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TOTU", Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-ekologiczne:jacek i Agatka", Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina", Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina", Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori, Przedszkole Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19 i Nr 20 (Zarządzenie Nr 0050.130.2024 z dnia 6 marca 2024 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.86.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
 2. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie" zawartego w ofercie złożonej w dniu 12 lutego 2024 r. przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (Zarządzenie Nr 0050.90.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy i przyznano Stowarzyszeniu pomocy Wzajemnej "Być Razem" dotację w kwocie 30000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Nowy start - nowe szanse" - program aktywizacji społecznej osób bezdomnych (Zarządzenie Nr 0050.97.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku).
 4. Przyznano dotację w wysokości 2600,00 złotych dla Stowarzyszeniem Cieszyński Uniwersytet III Wieku na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 12 lutego 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.99.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku).
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 marca 2024 r., a termin zakończenia na dzień 19 marca 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.111.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).
 6. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.112.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LXI sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 22 lutego 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.100.2024 z dnia 23 lutego 2024 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu marcu 2024 roku projekty uchwał i materiały:
  1. informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2023,
  2. sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2025 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań,
  3. sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 wraz z informacją o potrzebach w zakresie pomocy społecznej,
  4. raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023,
  5. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku,
  6. uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka w Gminie Cieszyn",
  7. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic,
  8. uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna,
  9. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/702/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Przekazano do:
  1. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, ul. Błogocka 24, 43- 400 Cieszyn, dowodem PT nr 6/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Modernizacja stadionu przy Al. Łyska 21 w Cieszynie" w wysokości 11 548605,68 zł (Zarządzenie Nr 0050.81.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
  2. Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 3/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap I i II" w wysokości 15433960,35 zł (Zarządzenie nr 0050.82.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku),
  3. Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43- 400 Cieszyn środki trwałe wykonane w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"dowodem PT nr 4/GN/2024 środek trwały o nazwie "Słupki z tablicami nawigacyjnymi i tablica początkowa Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju" o wartości początkowej 59040,00 zł, dowodem PT nr 5/GN/2024 środek trwały o nazwie "Drewniana ławka - replika ławki z historycznego tramwaju cieszyńskiego z funkcją dzwonienia" o wartości początkowej 33210,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.83.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
  4. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, ul. Błogocka 24, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 6/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Modernizacja stadionu przy Al. Łyska 21 w Cieszynie" w wysokości 11183911,07 zł (Zarządzenie Nr 0050.113.2024 z dnia 4 marca 2024 roku),
  5. Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 3/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap I i II" w wysokości 15513861,15 zł (Zarządzenie Nr 0050.114.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).
 2. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości, ul. Adama Mickiewicza 13 w Cieszynie, w roku 2024, w kwocie 6.600,00 zł i ogłaszam go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Zarządzenie Nr 0050.84.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
 3. Utworzono Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (Zarządzenie Nr 0050.85.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku).
 4. Wyznaczono na obszarze Gminy Cieszyn miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.91.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku).
 5. W celu przygotowania Gminy Cieszyn do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie powołuję Punkt Kontaktowy HNS (Host Nation Support) Burmistrza Miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.92.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku).
 6. Przyznano stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami dla Michała Nowaka (dla osób powyżej 26 roku życia), i Antoniny Kraszewskiej (dla osób poniżej 26 roku życia) (Zarządzenie Nr 0050.93.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku).
 7. Wyznaczono Pana Krzysztofa Kaszturę na członka Rady Nadzorczej Spółki "Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej" Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu do reprezentowania Gminy Cieszyn, na VIII kadencję Rady, tj. na lata 2024 - 2028 (Zarządzenie Nr 0050.96.2024 z dnia 16 lutego 2024 roku).
 8. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 22 lutego 2024 r., a termin zakończenia na dzień 6 marca 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.98.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku),
  2. przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka w Gminie Cieszyn". Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 marca 2024 r., a termin zakończenia na dzień 20 marca 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.129.2024 z dnia 6 marca 2024 roku).
 9. Powołano do składu miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.106.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku).
 10. Z dniem 28 lutego 2024 roku powierzono Pani Lucynie Lanc-Kasperek - Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie pełnienie obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn do czasu zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, nie dłużej niż do dnia 27 maja 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.109.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku).
 11. Powołano:
  1. Zespół ds. projektu "Adaptacja terenu poprzemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne" (Zarządzenie Nr 0050.120.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).
  2. Zespół ds. projektu "Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu" (Zarządzenie Nr 0050.121.2024 z dnia 4 marca 2024 roku),
  3. Zespół ds. projektu "Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie" (Zarządzenie Nr 0050.122.2024 z dnia 4 marca 2024 roku).

Cieszyn, dnia 14 marca 2024 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego