W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.91.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Cieszyn przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Cieszyn przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) w związku z postanowieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U., poz. 109)

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Cieszyn miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz przekazaniu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego