W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 10 lutego 2023 roku

OR-I.0057.2.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 16 stycznia 2023 roku
do dnia 10 lutego 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom:
  1. lokal mieszkalny nr 15 położony na III piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 40,04 m2 oraz piwnicy i spiżarki o łącznej pow. 5,57 m2 wraz z udziałem do działki nr 82 obr. 45 o pow. 512 m2 w 4561/110654 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 11 położony na II piętrze budynku, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 82,22 m2 oraz komórki piwnicznej i spiżarki o łącznej pow. 18,32 m2 wraz z udziałem do działki nr 17/8 obr. 53 o pow. 3723 m2 w 10054/209858 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.56.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 6 położony na I piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 76,00 m2 oraz dwóch komórek piwnicznych o łącznej powierzchni 15,09 m2 wraz z udziałem do działki nr 10/3 obr. 41 o pow. 369 m2 w 9109/54877 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.57.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 8 położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 38,20 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/27 obr. 57 o pow. 458 m2 w 3820/85970 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.66.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku)
 2. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku nr 1 przy Pl. Św. Krzyża w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 5026/156791 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 43 o pow. 0,0472 ha (Zarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku).
 3. Rozłożono na raty zaległości czynszu i mediów Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325 (Zarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku).
 4. Umorzono Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325 należność z tytułu kosztów odzyskiwania należności w wysokości 4 149,16 zł, po spłaceniu przez dłużnika całości należności głównej oraz należność z tytułu odsetek ustawowych, które na dzień złożenia wniosku wynosiły 505,15 zł, po spłaceniu przez dłużnika całości należności głównej (Zarządzenie Nr 0050.37.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku).
 5. Postanowiono oddać w najem na rzecz Fundacji Luce z siedzibą ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000528587, NIP 5472151878, REGON 243700663, reprezentowanej przez Wiceprezesa - Sabinę Waluś, 4 m2 powierzchni użytkowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie (dz. nr 1/4 obręb 28) na czas oznaczony do trzech miesięcy tj.: od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r. z przeznaczeniem na lokalizację dwóch automatów sprzedażowych (vendingowych) z zastosowaniem miesięcznej stawki najmu w wysokości 410,00 zł netto. Do kwoty najmu doliczany będzie podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zostanie uwzględnione w wystawianych fakturach. W cenie najmu nie są wliczone opłaty za energię elektryczną (Zarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku).
 6. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 26 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki części wspólnych budynku w 3584/159600 części (Zarządzenie Nr 0050.60.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku),
  2. do oddania w użytkowanie stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn -Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116, a obejmujący nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 154/4 obr. 69 położoną w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 (Zarządzenie Nr 0050.65.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku)
 7. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Stawowej, tj. działkę nr 36/2 obr. 35 o pow. 320 m2 na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr 0050.63.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku).
 8. Postanowiono nabyć do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa za cenę netto w wysokości 12 700,00 zł udział 96/192 części do działki o nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonej na terenie miasta Cieszyna przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.68.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano Komisję Przetargową:
  1. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowych dla zadania "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na 16 obiektach użyteczności publicznej" (Zarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku),
  2. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowych dla zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo Sportowej w Cieszynie" (Zarządzenie Nr 0050.38.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku),
  3. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa farm fotowoltaicznych w rejonie ulic Konopnickiej i Kościuszki oraz przy ul. Motokrosowej w Cieszynie wraz z budową systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE" (Zarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku),
  4. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Stworzenie dokumentu Polityka mieszkaniowa narzędziem zmian społecznych wraz z włączeniem mieszkańców Cieszyna w proces jego kreacji (Zarządzenie Nr 0050.55.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku),
  5. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest Dostawa czterech autobusów elektrycznych 12-metrowych oraz dwóch autobusów elektrycznych o długości do 8 m (Zarządzenie Nr 0050.67.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku),

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno -ściekowej oraz zwiększeniu retencji wód, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku).
 2. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa (lipa drobnolistna), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 64 obr. 77 przy ul. Jastrzębiej, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku),
  2. drzew (sosna pospolita, jodła jednobarwna, żywotnik zachodni), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 72/1 obr. 59 ul. Kresowej, będąca własnością Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku),
  3. drzew (3 świerki pospolite, klon polny, świerk kłujący, wierzba krucha) rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią: działka nr 11/1 obr. 39 ul. Staszica, działka nr 128/1 obr. 57 ul. Długiej, działka nr 18/5 obr. 39 ul. Staffa, działka nr 37 obr. 11 przy ul. Kościuszki, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku i Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.54.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku).
 2. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 7.441,50 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie profesjonalnej ochrony fizycznej Dworca Cieszyn. Ponadto zmniejszam rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w Przedszkolu nr 16.
  Dochody po zmianach wynoszą 219.881.096,97 zł
  Wydatki po zmianach wynoszą 259.654.727,12 zł
  Deficyt 39.773.630,15 zł
  (Zarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku)
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy i Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu miasta w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.59.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych IX Cieszyński "Bal Aniołów", opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie w dniu 18 stycznia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku).
 2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 w zakresie:
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyznano dotacje oferentom (Zarządzenie Nr 0050.49.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku),
  2. z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przyznano dotacje oferentom (Zarządzenie Nr 0050.50.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku).
 3. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych IX Cieszyński "Bal Aniołów", opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie w dniu 27 stycznia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.61.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.64.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna na sesję w miesiącu styczniu 2023 roku projekty uchwał:
  1. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn,
  2. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/463/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn,
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu lutym 2023 roku projekty uchwał:
  1. uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Cieszyna do roku 2030,
  2. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony (ul. Hażlaska 116),
  3. uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Cieszyn".
 3. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XLIX sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 26 stycznia 2023 roku.

VII. W zakresie oświaty:

 1. Ustalono na rok 2023 formy i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie nr 0050.44.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku).
 2. Ustalono plan dofinansowania w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku).
 3. Określono terminy:
  1. czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Zarządzenie Nr 0050.46.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku).
  2. czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 0050.47.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku).
  3. składania wniosków o przyjęcie do klasy czwartej sportowej, rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.48.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku).
 4. Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 16 w Cieszynie Pani Sylwii Kamińskiej do dnia 31 sierpnia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.51.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku).

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Powołano Panią Katarzynę Dendys-Kosecką na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie" na okres 3 lat, tj. do dnia 28 lutego 2026 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy (Zarządzenie Nr 0050.52.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku).
 2. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości, ul. Adama Mickiewicza 13 w Cieszynie, w roku 2023, w kwocie 5900,00 zł i ogłoszono go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Zarządzenie Nr 0050.62.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku).
 3. Powołano Komisję oceniającą wnioski w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zarządzenie Nr 0050.69.2023 z dnia 8 lutego 2023 roku).
 4. Powołano Radę Programową Książnicy Cieszyńskiej (Zarządzenie Nr 0050.70.2023 z dnia 8 lutego 2023 roku).
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Cieszyn". Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 lutego 2023 r., a termin zakończenia na dzień 22 lutego 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.71.2023 z dnia 8 lutego 2023 roku).

Cieszyn, dnia 14 lutego 2023 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego