W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.37.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie umorzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności i umorzenia odsetek ustawowych
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.37.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 18 stycznia 2023 roku

w sprawie: umorzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności i umorzenia odsetek ustawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLVII/568/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 7990).

§ 1

  1. Umarzam Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325 należność z tytułu kosztów odzyskiwania należności w wysokości 4 149,16 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 16/100), po spłaceniu przez dłużnika całości należności głównej.
  2. Umarzam Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325 należność z tytułu odsetek ustawowych, które na dzień złożenia wniosku wynoszą 505,15 zł (słownie: pięćset piętnaście złotych 15/100), po spłaceniu przez dłużnika całości należności głównej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem spłaty rozłożonej na raty należności głównej zgodnie z zarządzeniem nr 0050.36.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu, mediów (ścieki, energia cieplna, energia elektryczna zużycie wody).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego