W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.36.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu, mediów (ścieki, energia cieplna, energia elektryczna zużycie wody)
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.36.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 18 stycznia 2023 roku

w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu, mediów (ścieki, energia cieplna, energia elektryczna zużycie wody)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLVII/568/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. SI. z 2022 r., poz. 7990).

§ 1

  1. Rozkładam na raty zaległości czynszu i mediów Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325
28.02.2023 500,00 czynsz
28.03.2023 442,18 czynsz
28.04.2023 500,00 media
28.05.2023 605,98 media
28.06.2023 700,00 media
28.07.2023 700,00 media
28.08.2023 700,00 media
28.09.2023 700,00 media
28.10.2023 700,00 media
28.11.2023 700,00 media
28.12.2023 700,00 media
28.01.2024 700,00 media
28.02.2024 700,00 media
28.03.2024 700,00 media
28.04.2024 700,00 media
28.05.2024 700,00 media
28.06.2024 700,00 media
28.07.2024 700,00 media
28.08.2024 700,00 media
28.09.2024 700,00 media
28.10.2024 700,00 media
28.11.2024 700,00 media
Razem 14.648,16  

(słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 16/100)

  1. Jeżeli dłużnik, w terminie 1 miesiąca od wymaganego terminu spłaty należności objętych ulgą, nie ureguluje w pełnej wysokości wymaganych kwot, pozostała do spłaty należność cywilnoprawna, stanowiąca zadłużenie, staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po upływie pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego