W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Krok po kroku

Postępowanie zwykłe:

 1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb zwykły.
 2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
 3. Złóż zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia):
  • pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na adres:
   • Urząd Miejski w Cieszynie,
    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
    ul. Kochanowskiego 14
    43-400 Cieszyn,
   • e-mail: gcr@um.cieszyn.pl,
    fax: 33 4794 367,
    tel.: 33 4794 366.
 4. Do zawiadomienia dołącz podpisane oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.
 5. Otrzymasz pocztą elektroniczną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna):

 1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb uproszczony.
 2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
 3. Prześlij zeskanowane zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) na adres: gcr@um.cieszyn.pl lub
 4. zadzwoń w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numer tel.: 33 4794 366.

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
  1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 408).


Załączniki

Powiadom znajomego