W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. kultura fizyczna - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  2. kultura fizyczna - wspieranie szkolenia sportowego
  3. turystyka i krajoznawstwo - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
  5. kultura i sztuka
  6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
  8. ochrona i promocja zdrowia
  9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust., biorące udział w konkursie. Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert. Zgłoszenia, na formularza stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 7 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: ..................................".

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane