W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.367.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie oraz dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.367.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie oraz dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) i art. 63 ust. 1 ust. 10, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 737) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1428):

§ 1.

Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektora:

  1. Zespołu Przedszkolnego nr 1 przy ul. dra Jana Michejdy 10,
  2. Zespołu Przedszkolnego nr 2 przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6,

§ 2.

Ogłoszenia o konkursach w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia zamieszczam:

  1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna,
  2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
  I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego