W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.453.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji"
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.453.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021,

§ 1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji" przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat", zawartego w ofercie złożonej w dniu 26 sierpnia 2021 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat" z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3abc, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Przyjaciel do adopcji".

Na podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), przedmiotowa oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.cieszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o możliwości składania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1 lub elektronicznie - na adres skrytki ePUAP/SEKAP: /u390efc0tm/SEKAP lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki:

  • oferta realizacji zadania publicznego
  • zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie uznania celowości realizacji przedmiotowego zadania

Dotację przyznano Zarządzeniem Nr 0050.477.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 września 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji"

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane