W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.161.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.161.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

§ 1

Wprowadza się Regulamin określającego procedurę udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto.

§ 2

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna:

  1. nr 0050.550.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych których wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. nr 0050.551.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o których mowa w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE udzielanych na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, stosuje się postanowienia dotychczasowego regulaminu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom, Kierownikom Biur, Osobom na samodzielnych stanowiskach.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane