W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.16.2021

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zawarcia w ramach ugody sądowej ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o.

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.16.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie zawarcia w ramach ugody sądowej ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1

Postanawiam wyrazić zgodę na zawarcie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w postępowaniu o sygn. akt I Ns 725/18 ugody sądowej z Energetyką Cieszyńską Sp. z o. o. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 15/6 obr. 38, nr 2/138, 2/140, 2/131, 2/141, 2/135, obr. 57, nr 8/122, 8/112, 8/110, 8/108, 8/107, 8/78, 8/101, 8/100, 8/120, 8/94, 8/93, 8/92, 8/91 i 8/90 obr. 52, 8/103, 8/104, 8/105, 8/106 obr. 52, nr 2/12 obr. 46, nr 15/29 obr. 38, nr 207/9 i 207/12 obr. 40, nr 2/14 obr. 46, nr 149/1 obr. 42, nr 7/216 obr. 53, nr 2/139 obr. 57, nr 8/121 obr. 52 o następującej treści:

  1. ustanowienie służebności nastąpi za wynagrodzeniem określonym na podstawie stawek ryczałtowych, wprowadzonych zarządzeniem nr 0050.527.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 sierpnia 2019 r., płatnym w dwóch ratach w terminach: pierwsza rata do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz druga rata do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  2. ustalenie przebiegu i powierzchni służebności wg opracowań sporządzonych przez biegłego sądowego,
  3. Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. pokryje poniesione przez Gminę Cieszyn opłaty sądowe w części, która nie zostanie zwrócona przez sąd w związku z zawarciem ugody,
  4. Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. pokryje przyznane przez sąd wynagrodzenie dla biegłego sądowego za dokonane przez niego czynności w sprawie,
  5. służebność przesyłu polegała będzie na korzystaniu z wybudowanej infrastruktury ciepłowniczej objętymi pasami służebnymi odpowiadającymi biegowi urządzeń po działkach nr 15/6 obr. 38, nr 2/138, 2/140, 2/131, 2/141, 2/135, obr. 57, nr 8/122, 8/112, 8/110, 8/108, 8/107, 8/78, 8/101, 8/100, 8/120, 8/94, 8/93, 8/92, 8/91 i 8/90 obr. 52, 8/103, 8/104, 8/105, 8/106 obr. 52, nr 2/12 obr. 46, nr 15/29 obr. 38, nr 207/9 i 207/12 obr. 40, nr 2/14 obr. 46, nr 149/1 obr. 42, nr 7/216 obr. 53, nr 2/139 obr. 57, nr 8/121 obr. 52, zaznaczonymi na mapach, a także na korzystaniu z wybudowanej sieci ciepłowniczej, dostępie (dojazd i przechód) do urządzeń sieci ciepłowniczej w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzania modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych. Prace ziemne i inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych mogą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób możliwie najmniej zakłócający korzystanie z nieruchomości (zwłaszcza przez ograniczenie dostępu, hałasu, wibracji). Po ich wykonaniu spółka przywróci stan poprzedni oraz pokryje wynikłe szkody.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kancelarii Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasza Szkaradnika.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane