W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.322.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Status Uchylone

Treść

Zarządzenie Nr 0050.322.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 z późn. zm.)

§1

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzam do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. W celu załatwiania spraw przez interesantów wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - z zastrzeżeniem § 2 - następujące stanowiska obsługi bezpośredniej:
  1. w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowisku usytuowanym w holu Kancelarii Ogólnej,
  2. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Jana Kochanowskiego 14 przyjmowanie stron odbywa się w salach operacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przy wykorzystaniu systemu kolejkowego,
  3. w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości przy ul. Ratuszowej przyjmowanie stron odbywa się przy stanowisku obsługi usytuowanym przed drzwiami wejściowymi do tego wydziału,
  4. w Referacie Podatków Wydziału Finansowego przy ul. Srebrnej 2 przyjmowanie stron odbywa się w okienku kasowym zlokalizowanym naprzeciwko kasy podatkowej.
 3. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne.
 4. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.
 5. Wszelkie wnioski, podania należy składać poprzez operatora pocztowego lub środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn).
 6. Korespondencja dostarczona do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez operatora pocztowego i interesantów jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie, następnie podlega rejestracji.
 7. Dodatkowo informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.
 8. Informacja o zasadach załatwiania spraw poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie można zaleźć na stronie bip.um.cieszyn.pl.

§2

Wprowadzam następujące ograniczenia:

 1. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się wyłącznie z udziałem pary młodej, świadków, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie oraz przy obecności do 12 osób, przy zachowaniu odległości nie mniej niż 2m od siebie,
 2. wstępu na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie dla interesantów poza rejon stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 2, za wyjątkiem szczególnych przypadków po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Cieszyna lub Sekretarza Miasta Cieszyna z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i ust. 5.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 0050.230.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Uchylono Zarządzeniem Nr 0050.423.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane