W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.230.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zmienione/uchylone przez 0050.242.2020

Status Uchylone

Treść

Uchylono Zarządzeniem Nr 0050.322.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Zarządzenie Nr 0050.230.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878 z późn. zm.)

§1

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, ograniczam wykonywanie zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 2.
 2. Na parterze Urzędu Miejskiego w Cieszynie w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 jest usytuowane jedno stanowisko do obsługi dla interesantów.
 3. Na parterze Urzędu Miejskiego w Cieszynie w budynku administracyjnym przy ul. Jana Kochanowskiego 14 są usytuowane dwa stanowiska do obsługi interesantów.
 4. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi z zakresu załatwiania spraw wymienionych w § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878 z późn. zm.).
 5. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne.
 6. Wszelkie wnioski, podania należy składać poprzez operatora pocztowego lub środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn).
 7. Dodatkowo informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.
 8. Informacja o zasadach załatwiania spraw poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie można zaleźć na stronie bip.um.cieszyn.pl.

§2

Wprowadzam następujące ograniczenia:

 1. sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz w zakresie wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu załatwia się po wcześniejszym indywidualnym, telefonicznym umówieniu się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
 2. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się wyłącznie z udziałem pary młodej, świadków, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie oraz fotografa,
 3. wstępu na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie dla interesantów poza rejon stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, za wyjątkiem szczególnych przypadków po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Cieszyna lub Sekretarza Miasta Cieszyna z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i ust. 5,
 4. kasy Urzędu Miejskiego w Cieszynie pozostają zamknięte do dnia 29 maja 2020 roku.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane