Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.235.2019 w sprawie powołania i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Uwagi §5 Traci moc Zarządzenie nr 645/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu zarządzania kryzysowego miasta Cieszyna oraz Zarządzenie nr 0050.419.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 645/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu zarządzania kryzysowego miasta Cieszyna.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.235.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

§1

1. Powołuję Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej "zespołem" w składzie:

1) Burmistrz Miasta Cieszyna - przewodniczący zespołu,
2) I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - zastępca przewodniczącego zespołu,
3) II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - zastępca przewodniczącego zespołu,
4) Sekretarz Miasta,
5) Skarbnik Miasta,
6) Rzecznik prasowy,
7) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
8) Kierownik Referatu Informatycznego,
9) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
10) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
11) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
12) Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
13) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
14) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
15) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
16) Naczelnik Wydziału Sportu,
17) Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
18) Komendant Miejski OSP,
19) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych,
20) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
21) Komendant Straży Miejskiej,
22) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg,
23) Prezes Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.,
24) Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.,
25) Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie,

2. W zależności od potrzeb oraz specyfiki zagadnień wymaganych do omówienia na posiedzeniu zespołu, Przewodniczący może zapraszać do prac zespołu inne osoby, w tym w szczególności Dyrektorów placówek oświatowych i instytucji kultury podległych jednostek organizacyjnych.

3. Członkowie zespołu biorą udział w posiedzeniach zespołu osobiście, a w przypadku ich nieobecności, w posiedzeniu Zespołu biorą udział ich zastępcy lub osoby przez nich wyznaczone.

4. W skład zespołu, na wniosek Burmistrza, mogą wchodzić osoby powołane spośród pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonania zadań w zespole.

5. Burmistrz może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie miasta.

§3

Organizację, tryb, siedzibę i zasady pracy zespołu we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego, określa "Regulamin Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego", stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§5

Traci moc Zarządzenie nr 645/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu zarządzania kryzysowego miasta Cieszyna

oraz Zarządzenie nr 0050.419.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 645/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu zarządzania kryzysowego miasta Cieszyna.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij