Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.81.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.81.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późn. zm.), art. 4 1 ust 1 pkt 1, art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art.114 ust.1 pkt 5 i art.115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 w związku z art. 48b ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLIX/522/18 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2019.

§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam w dniu 30 stycznia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie lnformacji Publicznej i na stronie intemetowej www.um.cieszyn.pl.

§3

W celu przeprowadzenia konkusu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkusową, zwaną dalej komisją, w składzie:
1) Przewodniczący komisji: Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) Członkowie komisji:

a) Lucyna Lanc - Kasperek - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
b) Beata Cher -Kożdoń -Kierownik Działu Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
c) Justyna Żerdka - inspektor w Dziale Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§5

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij