Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.8.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 1ata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), wykonując uchwałę nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 196, poz. 2992)

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
2. Wyznaczam s stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 18 stycznia 2019 r. jako dzień ich zakończenia.
3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacj i w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2

Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:

1) Przemysław Major - II Zastępca Bumistrza Miasta Cieszyna,
2) Natalia Piksa - Zastępca Naczelnika Wydziału Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
3) Izabela Sidzina -inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
4) Anna Juczyk - Radca Prawny.
Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Przemysława Majora.
Do podjęcia skutecznych działań przez Zespół ds. konsultacji projektu konieczna jest obecność większości jego członków, w tym przewodniczącego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij