Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.410.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli"

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.410.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli"

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.), w związku z art. 48b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późno zm.),

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania pn. .Pilotaźowy program profilaktyki próchnicy
u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli", w okresie od 3 września do 21 grudnia 2018 r.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§4

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową,
zwaną dalej komisją, w składzie:
1) Aleksander Dorda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Cieszynie,
2) Małgorzata Węgierek - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miej skiego w Cieszynie,
3) Marek Fiedor - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.
4) Zdzisław Brachaczek - Centrum Usług Wspólnych.
2. Na przewodniczącego komisji powołuję Aleksandra Dordę - Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§5

Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§6

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij