W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

0050.4.2016

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn.

zmienione/uchylone przez 0050.481.2016, 0050.574.2017, 0050.607.2018, 0050.83.2018, 0050.408.2020

Treść

Zarządzenie nr 0050.4.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

§1

 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych, zwanych w dalszej części "pojazdami" i sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, zwanego w dalszej części "sprzętem silnikowym", stanowiących wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn, zwanych w dalszej części Jednostkami OSP".
 2. Przyjmuję, jako podstawę, normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego wyszczególnione w:
  1. danych producenta zawartych w instrukcji obsługi pojazdu lub sprzętu,
  2. udokumentowanych analizach zużycia paliwa z innych źródeł, w szczególności zawartych w Bazie Danych Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (zwanej dalej "PSP") norm zużycia paliwa przez sprzęt pływający/silnikowy - ustalonych podczas badań przez jednostki organizacyjne PSP,
  3. jednostkach OSP, w trakcie eksploatacji pojazdów oraz sprzętu silnikowego i obowiązujących dotychczas,
  4. pomiarach przeprowadzonych przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, jeżeli nie ma innej możliwości ustalenia zużycia paliwa lub dotychczasowe zużycie budzi zastrzeżenia.

§2

Wprowadzam "Instrukcję regulującą sprawy gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Za prawidłowe prowadzenie przez jednostki OSP gospodarki paliwowej, obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP, odpowiada Komendant Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, który prowadzi koordynację merytoryczną działalności OSP z ramienia Gminy Cieszyn na podstawie umowy zlecenia.

§4

Za kontrolę oraz nadzór nad zużyciem paliwa przez jednostki OSP odpowiada Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

§5

 1. Za prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej mienia, właściwe zabezpieczenie sprzętu i mienia przed kradzieżą, a także bieżącą kontrolę stanu wyposażenia jednostki OSP, odpowiadają Naczelnicy jednostek OSP.
 2. Naczelnicy jednostek OSP mają także obowiązek prowadzić okresowe kontrole stanu utrzymania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, a także zapewnić przestrzeganie terminów badań technicznych pojazdów samochodowych, legalizację sprzętu i rozliczenie paliwa.

§6

Osoba, z którą Gmina Cieszyn podpisała umowę na utrzymanie w stałej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego, odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnianie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego, a także dba o sprawność powierzonego mienia i możliwość dysponowania nim.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Ryszard Macura

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane