W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.501.2022
zarządzenie nr 0050.501.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wydzierżawienia oraz zawarcia umowy dzierżawy instalacji fotowoltaicznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.499.2022
zarządzenie nr 0050.499.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2023 wysokości stawek podatku od nieruchomości
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 października 2022 r., a termin zakończenia na dzień 20 października 2022 r.
zarządzenie nr: 0050.498.2022
zarządzenie nr 0050.498.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.493.2022
zarządzenie nr 0050.493.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.496.2022
zarządzenie nr 0050.496.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Cieszyn i jej jednostkach budżetowych
uchyla/traci moc 0050.479.2018,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.495.2022
zarządzenie nr 0050.495.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.494.2022
zarządzenie nr 0050.494.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.483.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
uchyla/traci moc 0050.483.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.492.2022
zarządzenie nr 0050.492.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.34.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.491.2022
zarządzenie nr 0050.491.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.489.2022
zarządzenie nr 0050.489.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - Utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w ramach projektu gminy Cieszyn "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy", realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Status obowiązujące