W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.417.2022
zarządzenie nr 0050.417.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.416.2022
zarządzenie nr 0050.416.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 sierpnia 2022 r., a termin zakończenia na dzień 24 sierpnia 2022 r.
zarządzenie nr: 0050.415.2022
zarządzenie nr 0050.415.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam 10 sierpnia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 sierpnia 2022 r. jako dzień ich zakończenia.
zarządzenie nr: 0050.414.2022
zarządzenie nr 0050.414.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam 10 sierpnia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 24 sierpnia 2022 r. jako dzień ich zakończenia.
zarządzenie nr: 0050.411.2022
zarządzenie nr 0050.411.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.413.2022
zarządzenie nr 0050.413.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie odwołania ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
uchyla/traci moc 0050.383.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.410.2022
zarządzenie nr 0050.410.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.66.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
zmieniające zarządzenie nr 0050.66.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.412.2022
zarządzenie nr 0050.412.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.409.2022
zarządzenie nr 0050.409.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Cieszyn do Rady Nadzorczej Spółki Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.406.2022
zarządzenie nr 0050.406.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące