W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 0050.203.2024
zarządzenie nr 0050.203.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu i ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.204.2024
zarządzenie nr 0050.204.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2024 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego.
Status obowiązujące
Uwagi Dotyczy Zarządzenia Nr 0050.155.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego
zarządzenie nr : 0050.202.2024
zarządzenie nr 0050.202.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Metanoiris, przestrzeń przemian" - warsztaty terapeutyczno-edukacyjne, zawartego w ofercie Fundacji Anielski Młyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.31.2024
zarządzenie nr 1010.31.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Kierownika MOPS nr 021.25.2014 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 021.25.2014,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.201.2024
zarządzenie nr 0050.201.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn Miejskiej Spółce Wodnej w Cieszynie oraz Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.200.2024
zarządzenie nr 0050.200.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.199.2024
zarządzenie nr 0050.199.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.196.2024
zarządzenie nr 0050.196.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście w teren działki nr 6/13 obr. 63 przy ul. Motokrosowej w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.195.2024
zarządzenie nr 0050.195.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.194.2024
zarządzenie nr 0050.194.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania stypendium sportowego celowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.193.2024
zarządzenie nr 0050.193.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Open Shindo Cup" Otwarty Międzynarodowy Turniej Karate z okazji 25-lecia KS SHINDO zawartego w ofercie Klubu Sportowego Shindo
Status obowiązujące
Uwagi Dotyczy Zarządzenia Nr 0050.172.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Open Shindo Cup" Otwarty Międzynarodowy Turniej Karate z okazji 25-lecia KS SHINDO zawartego w ofercie Klubu Sportowego Shindo
zarządzenie nr : 0050.192.2024
zarządzenie nr 0050.192.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Organizacja turnieju półfinałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn" w ofercie Fundacji Talent Cieszyn
Status obowiązujące
Uwagi Dotyczy Zarządzenia Nr 0050.171.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Organizacja turnieju półfinałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn" zawartego w ofercie Fundacji Talent Cieszyn
zarządzenie nr : 0050.191.2024
zarządzenie nr 0050.191.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.190.2024
zarządzenie nr 0050.190.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.28.2024
zarządzenie nr 1010.28.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w miesiącu kwietniu 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.181.2024
zarządzenie nr 0050.181.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.511.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji inwestycji pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Cieszynie oraz zarządzenia Nr 0050.678.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.511.2023, 0050.678.2023,
zarządzenie nr : 0050.184.2024
zarządzenie nr 0050.184.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.187.2024
zarządzenie nr 0050.187.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obr. 61 położonej w Cieszynie w rejonie Al. J. Łyska na czas oznaczony do 3 lat
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.186.2024
zarządzenie nr 0050.186.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie oddania w najem części działki nr 2 obr. 61 położonej w Cieszynie w rejonie Al. J. Łyska
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.185.2024
zarządzenie nr 0050.185.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące
Uwagi Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w artykule pod nazwą II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze w budynku nr 1 przy ul. Limanowskiego w Cieszynie
zarządzenie nr : 0050.183.2024
zarządzenie nr 0050.183.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące
Uwagi Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w artykule pod nazwą Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku nr 2 przy ul. Bielskiej w Cieszynie
zarządzenie nr : 0050.182.2024
zarządzenie nr 0050.182.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.180.2024
zarządzenie nr 0050.180.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.179.2024
zarządzenie nr 0050.179.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Zespołu opracowującego projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.177.2024
zarządzenie nr 0050.177.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4, dyrektora Przedszkola nr 16 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
Status obowiązujące