W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 0050.365.2024
zarządzenie nr 0050.365.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Młodzi strażacy i żywioły - ćwiczenia terenowe" zawartego w ofercie Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.367.2024
zarządzenie nr 0050.367.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie oraz dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.366.2024
zarządzenie nr 0050.366.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2024 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn w ramach klubu abstynenta zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz dla osób współuzależnionych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.364.2024
zarządzenie nr 0050.364.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.363.2024
zarządzenie nr 0050.363.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania do składu Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.362.2024
zarządzenie nr 0050.362.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia cennika opłat za udostępnienie powierzchni reklamowej na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.361.2024
zarządzenie nr 0050.361.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.360.2024
zarządzenie nr 0050.360.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.359.2024
zarządzenie nr 0050.359.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.358.2024
zarządzenie nr 0050.358.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.356.2024
zarządzenie nr 0050.356.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Kruczej
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 22.07.2024 r., a termin zakończenia na dzień 05.08.2024 r.
zarządzenie nr : 0050.355.2024
zarządzenie nr 0050.355.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Kruczej
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 22.07.2024 r., a termin zakończenia na dzień 05.08.2024 r.
zarządzenie nr : 0050.353.2024
zarządzenie nr 0050.353.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie krzewów z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.354.2024
zarządzenie nr 0050.354.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.357.2024
zarządzenie nr 0050.357.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Cieszyn na lata 2021-2025"
zmieniające zarządzenie nr 0050.153.2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.40.2024
zarządzenie nr 1010.40.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie zorganizowania Punktu Informacyjnego W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.349.2024
zarządzenie nr 0050.349.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.26.2024, 0050.27.2024, 0050.38.2024, 0050.31.2024, 0050.35.2024,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.348.2024
zarządzenie nr 0050.348.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.347.2024
zarządzenie nr 0050.347.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2024 roku
zmieniające zarządzenie nr 0050.35.2024, 0050.26.2024,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.346.2024
zarządzenie nr 0050.346.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.352.2024
zarządzenie nr 0050.352.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2024 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.351.2024
zarządzenie nr 0050.351.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.350.2024
zarządzenie nr 0050.350.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych
uchyla/traci moc 0050.36.2018, 0050.124.2019, 0050.288.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.345.2024
zarządzenie nr 0050.345.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.344.2024
zarządzenie nr 0050.344.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środka trwałego do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
Status obowiązujące